Το χρονικό της εκτελέσεως των Εξ (Νοέμβριος 1922)

On

Μέρος Α’ Τον μήνα αυτό συμπληρώνονται ογδόντα πέντε (85) έτη από την εκτέλεση των έξι στο Γουδί. Το γεγονός αυτό ανήκει στη σφαίρα της ιστορίας και δεν προσφέρεται για εκμετάλλευση. Ο λαός, όμως, ο οποίος ξεχνά την ιστορία του δεν έχει μέλλον…