Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ζήτημα της βιαστικής μετανάστευσης – αρνητικές επιπτώσεις για την Ελλάδα

October 31,1997  Toύ Καθηγητoύ Μιχάλη Κ. Γκιόκα Η τεράστια αύξηση τoύ πληθυσμoύ τής γής, πoύ πρoβλέπεται vά φθάσει τά 8.5 δισεκατoμμύρια ατόμωv τό 2025, θά συμβεί κυρίως στά τριτoκoσμικά έθvη. Αυτό τό φαιvόμεvo απoδίδεται στήv δραματική ελάττωση τής oλικής θvησιμότητας, στήv κεκτημέvη ταχύτητα αύξησης τoύ πληθυσμoύ καί στόv υψηλό δείκτη γεvvήσεωv σέ μερικές τριτoκoσμικές περιoχές τής γής, πoύ περιλαμβάvoυv μεταξύ […]

Read more

Επιστολή απάντηση για το άρθρο «Κινητικότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις;»

9-1-2010To: Mr. Thanos P. DokosDirector, ELIAMEPAthens, Greece Dear Mr. Dokos: I wish to let you know that after reading your small article(Kathimerini 9-1-2010) I realized again and again that you refuse to see the things the way they are and insist on suggesting that the only way to handle Turkey, is for the Greeks to develop new initiatives and negotiate […]

Read more

Επιστολή στο περιοδικό FOCUS

2-23-2010 To: The Editor of the German, Focus Magazine: I am writing to express my revulsion about your article in Focus Magazine, on 22 February 2010.[ http://www.focus.de/magazin/archiv/jahrgang_2010/asgabe_o8/  ): Shame on you! I find this disgusting and insulting, with a banal depiction of the venerated statue of the Classical period, Venus (the goddess of love)of c200 B.C. [also known as “Aphrodite […]

Read more

Επιστολή: απάντηση στο άρθρο του Andrew Apostolou της WSJ

Regarding Andrew Apostolou’s “The Shame of Modern Greece” (op ed Jan 20): Greece does not suffer from “lack of moral leadership for denouncing the embarrassment of anti-Semitism”. Prime Minister Papandreou and his Government and his predecessors, Messrs, Karamanlis and Simitis worked diligently against any discrimination in Greece, including the despised anti-Semitism. In addition, the about 5,000- member Greek-Jewish Community is […]

Read more

Ζητείται υπερμοντέρνος Μεγάλος Πέτρος για την Ελλάδα

Ζητείται υπερμοντέρνος Μεγάλος Πέτρος για την Ελλάδα Ερευνητική μελέτη, με προτάσεις, για τη βελτίωση των Ελληνικών πραγμάτων Μιχάλης Κ. Γκιόκας και Χρίστος Δ. Κατσέτος Μ.Κ.Γκιόκα, M.D.,Ph.D., Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής καί Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου τής Καλιφόρνιας, Ντέιβις, Καλιφόρνια, Χ.Δ. Κατσέτος, M.D.,Ph.D., Ερευνητής Καθηγητής τής Παιδιατρικής, καί Παθολογοανατομικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Drexel, Φιλαδέλφια, Πεννσυλβανία Οι Συγγραφείς είναι επίσης: Πρόεδρος (Καθηγητής […]

Read more