Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ζήτημα της βιαστικής μετανάστευσης – αρνητικές επιπτώσεις για την Ελλάδα

On

October 31,1997  Toύ Καθηγητoύ Μιχάλη Κ. Γκιόκα Η τεράστια αύξηση τoύ πληθυσμoύ τής γής, πoύ πρoβλέπεται vά φθάσει τά 8.5 δισεκατoμμύρια ατόμωv τό 2025, θά συμβεί κυρίως στά τριτoκoσμικά έθvη. Αυτό τό φαιvόμεvo απoδίδεται στήv δραματική ελάττωση τής oλικής θvησιμότητας, στήv κεκτημέvη…

Επιστολή απάντηση για το άρθρο «Κινητικότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις;»

On

9-1-2010To: Mr. Thanos P. DokosDirector, ELIAMEPAthens, Greece Dear Mr. Dokos: I wish to let you know that after reading your small article(Kathimerini 9-1-2010) I realized again and again that you refuse to see the things the way they are and insist on…

Επιστολή: απάντηση στο άρθρο του Andrew Apostolou της WSJ

On

Regarding Andrew Apostolou’s “The Shame of Modern Greece” (op ed Jan 20): Greece does not suffer from “lack of moral leadership for denouncing the embarrassment of anti-Semitism”. Prime Minister Papandreou and his Government and his predecessors, Messrs, Karamanlis and Simitis worked diligently…

Ζητείται υπερμοντέρνος Μεγάλος Πέτρος για την Ελλάδα

On

Ζητείται υπερμοντέρνος Μεγάλος Πέτρος για την Ελλάδα Ερευνητική μελέτη, με προτάσεις, για τη βελτίωση των Ελληνικών πραγμάτων Μιχάλης Κ. Γκιόκας και Χρίστος Δ. Κατσέτος Μ.Κ.Γκιόκα, M.D.,Ph.D., Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής καί Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου τής Καλιφόρνιας, Ντέιβις, Καλιφόρνια, Χ.Δ. Κατσέτος, M.D.,Ph.D.,…