Ελληνικός κοινοτισμός και φιλελευθερισμός

Νίκος Γεωργιόπουλος Όταν απελευθερώθηκε το έθνος και δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος υπήρξε ένα πολιτικό κενό. Τί θα κυβερνούσε αυτόν τον πληθυσμό; Η οργάνωση των Ελλήνων στα χρόνια της τουρκοκρατίας ήταν βασισμένη στον κοινοτισμό. Κάθε χωριό ήταν και μια κοινότητα με ευρύτατες αρμοδιότητες όσον αφορά τις λειτουργίες της. Οι αρμοδιότητές της ήταν από τα δημόσια έργα μέχρι την συλλογή φόρων αφού […]

Read more