Συνάντηση με την ιστορία

Σχόλιο Φειδία Μπ.:Τελικῶς ἔχει μείνει καὶ κάτι ὄρθιο σὲ αὐτὴν τὴν χῶρα. (Ὅ,τι εἶναι φυλαγμένο στὰ σπλάχνα τῆς Γῆς καὶ στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, τουλάχιστον.) Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009 Σταματήσαμε την εκσκαφή και πήγαμε αμέσως να δούμε …….. τι να δούμε ……. μάλλον να συναντηθούμε με την Ιστορία της περιοχής που έρχονταν από το μακρυνό παρελθόν …… 3.000 χρόνια πριν!!!!! […]

Read more