Ανοιχτή επιστολή στην Γ. Γραμματεία της Κυβέρνησης

On

Αθήνα, 28  Mαρτίου  2010 Πρός  τήν Γενική  Γραμματεία  τής  Κυβερνήσεως, Μέγαρο  Βουλής  τών  Ελλήνων, Βασιλίσσης  Σοφίας  2,  Αθήνα,  10021 Εις  προσοχήν  τού  Πρωθυπουργού  τών  Νεοελλήνων  κ. Γεωργίου  Παπανδρέου