Η αυτοί ή εμείς

Μελετώντας σήμερα τις ιερές μας γραφές, έρχονται από τα βάθη των αιώνων οι σκέψεις και τα διανοήματα του μεγάλου μας μύστη της Δελφικής Ιδέας, του Πλούταρχου. Στο έργο του «Περί του μη δειν δανείζεσθαι» που ανήκει στα Ηθικά του πνευματικά δημιουργήματα, αντικατοπτρίζεται επακριβώς το σήμερα της Ελλάδας και η πορεία των επερχόμενων Συμφορών που μας περιμένουν. Και μας στέλνει το […]

Read more