Ιωάννης Μεταξάς και Διεθνές Χρέος

Ιωάννης Μεταξάς και Διεθνές Χρέος

On

ΦΡΕΑΝΤΛΗΣ Ὄχι, ἀγαπητὲ e-φίλε, ποὺ μοῦ ἔστειλες μήνυμα στὸ «inbox» μετὰ συνημμένου. Ὄχι. Ὁ Ἐθνικὸς καὶ Σώφρων Κυβερνήτης Ἰωάννης Μεταξᾶς, δὲν ἦτο τόσον ἀνόητος ὥστε νὰ «καταγγείλῃ τὸ διεθνὲς χρέος τῆς Ἑλλάδος»! Περίμενε ἁπλῶς δύο χρόνια, ἀφ᾿ ὅτου ἀνέλαβε τὴν ἐξουσίαν καὶ…