Ιωάννης Μεταξάς και Διεθνές Χρέος

ΦΡΕΑΝΤΛΗΣ Ὄχι, ἀγαπητὲ e-φίλε, ποὺ μοῦ ἔστειλες μήνυμα στὸ «inbox» μετὰ συνημμένου. Ὄχι. Ὁ Ἐθνικὸς καὶ Σώφρων Κυβερνήτης Ἰωάννης Μεταξᾶς, δὲν ἦτο τόσον ἀνόητος ὥστε νὰ «καταγγείλῃ τὸ διεθνὲς χρέος τῆς Ἑλλάδος»! Περίμενε ἁπλῶς δύο χρόνια, ἀφ᾿ ὅτου ἀνέλαβε τὴν ἐξουσίαν καὶ τότε, προέβη εἰς κίνησιν ἐπαναδιαπραγματεύσεως ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ χρέους πρὸς πιστωτικὸν ἵδρυμα τῆς Βελγικῆς. 1. Περίμενε δύο χρόνια (1936-1938), ἀναμένων […]

Read more