Η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος

   Την εβδομάδα από 11 έως 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Μηναίο του ιδίου μηνός, εορτάζεται την Κυριακή η μνήμη των Αγίων Πατέρων της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου.    Συνεκλήθη κατά το έτος 787 στη Νίκαια της Βιθυνία από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο  ΣΤ’ 9780-797) και την μητέρα του Ειρήνη την Αθηναία, προς καταπολέμηση της αίρεσης της Εικονομαχίας. Αρχικά είχε συγκληθεί στις […]

Read more

Ο Βίος του Αγίου Ιωάννη Δαμασκηνού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΒΙΟΣ. Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είναι από τους σπουδαιότερους Πατέρες που διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο τον 8ου αιώνα, εξαιτίας των ιερών εικόνων, αλλά και του όλου έργου του. Υπήρξε μοναχός και πρεσβύτερος της Μονής του αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη, περιοχή εκτός της επικράτειας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και εντός του Αραβικού Χαλιφάτου. Ο Ιωάννης διακρίθηκε κυρίως ως ο μέγας […]

Read more