Ο επόμενος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Γράφει ο Αντώνης Βογιατζής  Η νέα Κυβέρνηση δεν είναι δυνατόν να διαπράξει μεγαλείτερη προσβολή στον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, από αυτή που διέπραξε η απελθούσα!… Διότι αυτό θα συμβεί αν, κυριολεκτικώς π α ρ᾽ ε λ π ί δ α, το πρόσωπο του επομένου Προέδρου είναι το κυκλοφορούν στο δημοσιογραφικό κουτσομπολιό, που, ως διακοσμητικό (ο χαρακτηρισμός είναι των κουτσομπόληδων!!!), […]

Read more

Πολυδιάστατη Εξωτερική Πολιτική

Γράφει ο Αντώνης Βογιατζής   Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργού των Εξωτερικών, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποδεικνύουν ότι, η Χώρα μας αποκτά πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, στα πλαίσια της οποίας αναβαθμίζει,επί τέλους, πλήρως τις σχέσεις της και με την Ρωσσική Ομοσπονδία. Είναι ακριβώς η προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής που διακηρύσσεται παντοιοτρόπως εδώ […]

Read more

Ο επόμενος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

του Αντωνίου Γ. Βογιατζή* Ὁ τρόπος, μέ τον ὁποῖον ἀναφέρονται στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ὅσοι ἐπικαλοῦνται τήν ἀνάγκη τῆς τοιαύτης ἐκλογῆς ὑπό τῆς παρούσης Βουλῆς, εἶναι βαρύτατα προσβλητικός τόσο γιά τόν κορυφαῖο θεσμό τοῦ πολιτεύματός μας, ὅσο καί γιά αὐτό τοῦτο τό πολίτευμα της Δημοκρατίας μας, ἀλλά καί γιά τόν ἤδη προταθέντα. Ἐπί πλέον, ὅμως, ἀποδεικνύει τήν ἐκπληκτική ὑποκρισία τους, […]

Read more