Περί Κοινού Ανακοινωθέντος

Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης Το κοινό ανακοινωθέν Αναστασιάδη-Έρογλου έχει δει το φως της δημοσιότητας. Υπήρξαν ως τώρα διάφορες αναγνώσεις του ανακοινωθέντος. Το κοινό ανακοινωθέν δεν ρυθμίζει βέβαια τις περισσότερες πτυχές του μελλοντικού σχεδίου λύσης και κατά συνέπεια οι όποιες ερμηνείες θα πρέπει να γίνονται με τη δέουσα προσοχή. Περιέχει όμως σημαντικές διατάξεις οι οποίες δεν μπορούν παρά να προβληματίζουν. Το παρόν […]

Read more