Ἀποτυχία τῆς Πολιτικῆς; Ἢ ἀστοχία τῆς Ἱστορίας;

Γράφει ο Γιώργος Καστρινάκης. Ἡ μετάπτωση ἐκτυλίχθηκε ταχύτατα: Ἀπὸ ἕνα κλῖμα παλλαϊκοῦ ἐνθουσιασμοῦ, κατὰ τὶς πρῶτες ἑβδομάδες διακυβέρνησης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, σὲ ἕνα κλῖμα πάνδημης κατάθλιψης, ἀμέσως κιόλας μετὰ τὴν ἑβδομάδα τῶν ἀπανωτῶν “εὐρωδιασκέψεων”. Ἡ ἥττα θεωρήθηκε καταφανής, ἡ ταπείνωση αὐτονόητη, ἡ διάψευση ὁριστική. Ἐνῷ ἡ ἐλπίδα ἐκείνη ποὺ εἶχε ἀναχθεῖ σὲ βασικὸ προεκλογικὸ σύνθημα ἀναστράφηκε τόσο σαρωτικά, ὥστε ἡ ἀπελπισία […]

Read more