Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου [ηλεκτρονικό βιβλίο]

Γράφει ο Δημήτριος Γ. Μαυρίδης. Βίος, ὰκολουθία, παρακλητικός κανών, χαιρετισμοί καί ἐγκώμια, μετά ἐκτενοῦς ἐτυμολογικοῦ καί νομισματικοῦ παραρτήματος Πλήρες ηλεκτρονικό βιβλίο.  

Read more

Ὁ αἰ­ῶ­νας τῆς Ὁ­σί­ας Εἰ­ρή­νης Χρυ­σο­βα­λάν­του

Δημήτριος Γ. Μαυρίδης, Καθηγητής Τ.Ε.Ι.               Στό δι­ά­στη­μα τῶν 103 (827 – 930 μ. Χ.) πε­ρί­που ἐτῶν τῆς ἐ­πι­γεί­ου ζω­ῆς τῆς ὁ­σί­ας Εἰ­ρή­νης, στήν Ἀ­να­το­λι­κὴ Ῥω­μαΐκή Αὐ­το­κρα­το­ρί­α («Βυ­ζάν­τι­ο») κυ­ρι­άρ­χη­σαν οὐσιαστικά δύ­ο δυ­να­στεῖ­ες, ἡ Δυ­να­στεί­α τοῦ Ἀ­μο­ρί­ου («Ἀ­μο­ραί­ου») γι­ά 47 ἔ­τη (820 – 867) καὶ ἡ Μα­κε­δο­νι­κὴ Δυ­να­στεί­α γι­ά 190 περίπου ἔ­τη (867 – 1057).   ΗΑΝΑΤΟΛΙΚΗΡΩΜΑΙΚΗΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (ΒΥΖΑΝΤΙΟ) ΣΤΗΝΑΚΜΗΤΗΣ Πηγή: […]

Read more

Οι οικονομικές απόψεις των Σωκρατικών στα έργα του Πλάτωνος, του Αριστοτέλη και του Ξενοφώντος

Εισαγωγικές παρατηρήσεις Νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή αν ισχυρισθούμε ότι ο σημερινός συνάνθρωπος μας στην Ελλάδα θεωρεί ότι η «οικονομία» γενικά και τα της οικονομίας είναι «φρούτο» αποκλειστικά Δυτικοευρωπαϊκής προελεύσεως. Βέβαια σ’ αυτό δεν φταίει μόνο ο σύγχρονος Έλληνας, αλλά και όλη η σύγχρονη περιρέουσα κοινωνία μας και οι επιλογές του κοινωνικού-πολιτισμικού βίου της. Μεγαλύτερη κατάπληξη προκαλεί όμως το γεγονός, […]

Read more

Η οικουμενική πολιτιστική «δεξίωση» της καθ' ημάς Ανατολής ως συμβολή του Μιθριδάτιδου Βασιλέως της Κομμαγηνής (Ευφρατησίας) Αντιόχου Α Θεού «Δικαίου», «Φιλέλληνος» και «Φιλορωμαίου»

Από παλαιοτάτων χρόνων η περιοχή γύρω από τις πήγες του Ευφράτη ήταν σημείο συναντήσεως πολεμικών, πολιτικών και πολιτισμικών συγχρωτισμών. Η περιοχή γενικώς ονομάζονταν «Αρμενία» και γίνονταν διάκριση σε «μεγάλη» και «μικρή» η σε «παλαιά» και «νέα» Αρμενία. Όταν εννοείτο η περιοχή πέραν των πηγών, δηλαδή προς τα ανατολικά τότε μιλούσαν για την μεγάλη η παλιά Αρμενία, ενώ για τις περιοχές […]

Read more

Ρωμιοσύνη και Φραγκωσύνη – Ο «αόρατος» πόλεμος

«Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν, σβήνει κανείς κι ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον.» (Σεφέρης) 1.      ΔΝΤ – Διεθνής Νέα Ταπείνωση   Εάν κρίνουμε από όσα συμβαίνουν τριγύρω μας, εντός και εκτός των τειχών, τότε μάλλον «μεταβαίνωμεν προς Ιεροσόλυμα, δια το παθείν». Η τόσο έντονη και εντατική πολυπολιτισμική πολεμική εναντίον της Ελλάδος και του «’Ελληνο-Ορθόδοξου» ιδεώδους, της «Ρωμιοσύνης» δηλαδή, […]

Read more