Γιατί δεν πρέπει να πάρουμε την «Κάρτα του Πολίτη»

Η Κυβέρνηση μας μίλησε για την «αναγκαιότητα» και για τα πλεονεκτήματα της «Κάρτας του Πολίτη» (εφεξής ΚτΠ), όπως ότι θα διευκολυνθούν οι συναλλαγές, θα καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή κ.λπ., αλλά αποσιώπησε τα μειονεκτήματα. Αυτό αντιβαίνει στη θεμελιώδη αρχή που λέγει ότι πριν λάβουμε μία απόφαση για να προβούμε ή όχι σε μία ενέργεια, συγκρίνουμε το αναμενόμενο όφελος από αυτή την ενέργεια […]

Read more

Δέκα θέματα για το «Ντιμπέϊτ»

Εν όψει των εκλογών του Οκτωβρίου, νομίζω ότι γίνεται και πάλι μια συνειδητή προσπάθεια εξαπατήσεως του Ελληνικού λαού εκ μέρους των πολιτικών, γι αυτό θα ήθελα να εκφράσω κάποιες σκέψεις και να θέσω κάποια ερωτήματα, ελπίζοντας στην αφύπνιση όσων διατηρούν ακόμη Ελληνορθόδοξη συνείδηση. Οι πολιτικοί προσπαθούν να συγκαλύψουν τα λάθη και τις προδοσίες τους μιλώντας συνεχώς για την «οικονομική κρίση» […]

Read more