Κόμματα ισλαμικών αρχών στην Ευρώπη

Γράφει ο Ιωάννης Κωτούλας. Αναδημοσίευση από την ελληνική έκδοση του Foreign Affairs.   Το πολιτικό τοπίο στην Ευρώπη δεν χαρακτηρίζεται απλώς από την άνοδο ταυτοτικών πολιτικών σχηματισμών κατά της διευρυνόμενης παρουσίας του Ισλάμ, αλλά και από την σταδιακή ανάδυση νέων πολιτικών δυνάμεων εδραζομένων στην ενισχυόμενη ισλαμική θρησκεία. Ο ισλαμικός πληθυσμός της Ευρώπης διευρύνεται, με συνέπεια την αυξανόμενη ορατότητά του στην […]

Read more

Το νεορεαλιστικό υπόδειγμα στις Διεθνείς Σχέσεις

Κωτούλας, Ιωάννης, Θεωρία πολιτικής δημογραφίας: Πληθυσμοί, διεθνείς σχέσεις και ιστορία (Παπαζήσης, υπό συγγραφή) Η εξέταση των παραγόντων πρόκλησης δημογραφικών κινδύνων στο εσωτερικότων κρατικών σχηματισμών και των συνεπειών τους σε επίπεδο διακρατικών σχέσεων πραγματοποιείται, όπως επισημάνθηκε ανωτέρω, επί τη βάσει του νεορεαλιστικού υποδείγματος στις Διεθνείς Σχέσεις.[1] Το νεορεαλιστικό υπόδειγμα εντάσσεται στο ευρύτερο φιλοσοφικό και επιστημολογικό πλαίσιο του θετικισμού και μάλιστα στην […]

Read more

Η αντισυνταγματικότητα του Ν. 3838/2010 για την ιθαγένεια και το νέο πλαίσιο

Η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ δημοσίευσε εχθές 17 Φεβρουαρίου 2013 δύο άρθρα σχετικά με τον «νόμο Ραγκούση» και την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αναδημοσιεύουμε εδώ και τα δύο άρθρα. Το πρώτο είναι του ιστορικού Ιωάννη Κωτούλα και το δεύτερου του ιδίου του Γιάννη Ραγκούση. Η αντισυνταγματικότητα του Ν. 3838/2010 για την ιθαγένεια και το νέο πλαίσιο Η 60/2013 απόφαση […]

Read more

Η αντισυνταγματικότητα του Ν. 3838/10 για την ιθαγένεια

Πβ. Ι. Κωτούλας, Μετανάστευση και Κυρίαρχη Κουλτούρα, Αθήνα: Παπαζήσης, 2011, 88-9. Στο εσωτερικό του δημοκρατικού έθνους-κράτους η ταύτιση του πολιτικού σώματος με τον λαό συνιστά θεμελιώδη αρχή του δημοκρατικού πολιτεύματος∙ αντιθέτως η εισαγωγή κατά τρόπο εσπευσμένο δικαιώματος εκλέγειν στις εκλογές των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης βάσει των Άρθρων 14-21 του Ν. 3838/10 λειτουργεί κατά τρόπο αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό, καθώς αντιφάσκει σε […]

Read more

Ο εξορθολογισμός του πλαισίου για την ιθαγένεια

Το νέο νομοσχέδιο για την ιθαγένεια, το οποίο θα αντικαταστήσει τον νόμο Ραγκούση -σημειωτέον τον πλέον αντισυνταγματικό νόμο με 10 άρθρα κριθέντα ως προβληματικά- πρέπει να προβεί σε μία ουσιώδη αναδιατύπωση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγενείας με άξονα αφενός τη συμμόρφωση με θεμελιώδεις αρχές και προβλέψεις του Συντάγματος αφετέρου τη νέα πραγματικότητα της επίτασης των διεθνών μεταναστευτικών ροών στον 21ο αιώνα […]

Read more

Η κεντροδεξιά πολιτική κυριαρχία ως νέα κανονικότητα

του Ιωάννη Κωτούλα Σε περιόδους κρίσης, κατά τις οποίες καθίσταται σαφής η δυνατότητα αλλαγών στην ιεράρχηση των αξιών, η εξασθένιση των δρώντων υψηλού κύρους ενθαρρύνει την αμφισβήτηση της υφισταμένης κατανομής ή ακόμη και του ορισμού των διακυβευμάτων εντός ενός κοινωνικού συνόλου. Η εξασθένιση αυτή των δρώντων υψηλού κύρους ταυτοχρόνως προκαλεί κατ’ αντιστοιχία την ενεργοποίηση δρώντων χαμηλού κύρους, ανατροφοδοτώντας την περιορισμένη […]

Read more

Μία νέα προσέγγιση για το μεταναστευτικό

Στην περίπτωση του μεταναστευτικού ζητήματος ως επιστημονικού θεματικού πεδίου είναι εμφανής η αναντιστοιχία ανάμεσα στο παλαιό θεωρητικό πλαίσιο και στα εμπειρικά δεδομένα της καταγραφόμενης πραγματικότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Βασική αρχή της μεθοδολογίας ενός επιστημονικού ερευνητικού προγράμματος είναι η χρήση αξιολογικών κριτηρίων με άξονα την αντίληψη ότι τα εμπειρικά δεδομένα θα πρέπει να αποτελούν το τελικό […]

Read more

Ενδείξεις αντισυνταγματικότητας του Ν. 3838/10 περί ψήφου των αλλοδαπών

Ιωάννης Κωτούλας, ιστορικός Στο εσωτερικό του έθνους-κράτους η ταύτιση του πολιτικού σώματος με τον λαό συνιστά θεμελιώδη αρχή του δημοκρατικού πολιτεύματος. Τόσο η μαξιμαλιστική πολυπολιτισμικότητα όσο και η άκριτη απόδοση δικαιώματος ψήφου σε αλλοδαπούς πολίτες λειτουργεί κατά τρόπο αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό, καθώς υπονομεύει θεμελιώδεις παραδοχές της δημοκρατίας και του κοινωνικού κράτους, ενώ αναιρεί την ίδια την έννοια του λαού ως […]

Read more

Η καταστροφή των Αθηνών ως ιδεολογικός πόλεμος

Του Ιωαννη Κωτουλα* Τα γεγονότα της Κυριακής με τους εκτεταμένους βανδαλισμούς σε πολυάριθμα κτίσματα, μεταξύ αυτών και εννέα ιστορικά κτίρια, στο κέντρο των Αθηνών, αποτέλεσαν εκδήλωση μιας ιδιότυπης προσπάθειας μεταλλαγής του χαρακτήρα και των συμβολισμών του αστικού τοπίου της πρωτεύουσας. Στόχος των βανδάλων έγιναν διατηρητέα ιστορικά κτίσματα, εξαίρετα δείγματα της αρχιτεκτονικής του 19ου και του 20ού αιώνα, στα οποία αποτυπώνεται […]

Read more

Οι αρνητικές οικονομικές συνέπειες της μαζικής μετανάστευσης

Μέρος πρώτο Σε οικονομικό επίπεδο η μαζική μετανάστευση και ιδίως η μετανάστευση ανειδίκευτου και υποτυπωδώς καταρτισμένου εργατικού δυναμικού –όπως είναι η νόρμα των χαρακτηριστικών των μεταναστευτικών πληθυσμών σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-[1] εκτός των εγνωσμένων θετικών, αλλά βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων ως προς την εκδήλωσή τους συνεπειών-,[2] ενέχει μία σειρά αρνητικών συνεπειών για τις κοινωνίες των χωρών υποδοχής.[3] Οι αρνητικές συνέπειες, […]

Read more

Πρόταση ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής (2010)

ΟΜΑΔΑ ΣΚΕΨΗΣ ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ, ιστορικός, M.Phil.,Δρ.Φ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ I. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1. ΤΟ ΕΘΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ-ΔΑΝΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ) 1.1 Η γερμανική νομοθεσία για την απόδοση ιθαγένειας 1.2. Η αυστριακή νομοθεσία για την απόδοση ιθαγένειας 1.3. Η ελβετική νομοθεσία για την απόδοση ιθαγένειας 1.4. Η δανική νομοθεσία για την απόδοση ιθαγένειας 1.5 Η ιταλική […]

Read more

Ευρωπαϊκές κοινωνίες και απόδοση ιθαγένειας στους μετανάστες

Μια επισκόπηση της ισχύουσης νομοθεσίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για την απόδοση της ιθαγένειας και της υπηκοότητας στους μετανάστες είναι διαφωτιστική για τα όρια, αλλά και για τις συνειδητές ή μη ιδεολογικές ακρότητες των εν Ελλάδι οπαδών της πολυπολιτισμικότητας. 1. Η γερμανική νομοθεσία για την απόδοση ιθαγένειας Η γερμανική νομοθεσία για την απόδοση της ιθαγένειας τροποποιήθηκε τον Ιούλιο του 1999 […]

Read more