Η νέα ελληνική γενεά δύναται ν’ αναστηλώση τα ιδεώδη που συνέτριψεν η θεομηνία

Ο κ. Γεώργιος Γεωργάνας δακτυλογράφησε το παρακάτω κείμενο και μας το έστειλε ως συνεισφορά στον διάλογο για την ελληνικότητα: Ἐπισυνάπτω τὸν περίφημο ἐπίλογο τῶν ἑβδομῆντα ἄρθρων στὴν κατάληξη τῆς ἀρθρογραφικῆς μονομαχία ς τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου μὲ τὸν ἄλλοτε στενὸ συνεργάτη καὶ σύμβουλό του Ἰωάννη Μεταξᾶ. Ὀ συγγραφέας, ἐκτὸς ἀπὸ ἄνθρωπος τῆς δράσεως, ἦταν φανατικὸς τῶν βιβλίων. «Βιβλία, μανία μου» γράφει […]

Read more