Σενάρια µαῦρα γιά τόν τόπο – Αὐτοεκπληρούµενες προφητεῖες

 «…Πέραν ἐξ’ ἄλλου ἀπό τό Αἰγαῖο, τούς ἴδιους στρατηγικούς στόχους ὑπηρετεῖ ἡ τουρκική πολιτική καί στή Θράκη ὅπου, πολύ φοβοῦµαι, θά ἑστιαστεῖ µελλοντικά ἡ Ε/Τ ἀντιπαράθεση, ὅπως ἀπό πολλά χρόνια προσωπικά ὑποστηρίζω. Θυµᾶµαι ὅτι εἶχα ἐπισηµάνει τίς δυσοίωνες σχετικές προοπτικές στόν γ.γ. τοῦ ΝΑΤΟ Μ. Βέρνερ ἤδη ἀπό τό 1989 καί ὁ συνοµιλητής µου εἶχε πραγµατικά ἐντυπωσιασθεῖ ἀλλά δέν θέλησε, […]

Read more