Μπορούμε να επιβιώσουμε με αιολική, ηλιακή και θαλάσσια ενέργεια;

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ           Η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, και πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ του μέσου φορτίου και της ζήτησης αιχμής. Μερικές φορές η ζήτηση αιχμής παρουσιάζεται τις βραδινές ώρες του χειμώνα (φορτία θέρμανσης) και τα μεσημέρια του καλοκαιριού (κλιματιστικά φορτία). Ο συντελεστής φόρτισης χρησιμοποιείται για να συγκρίνουμε […]

Read more