Τρία Εθνικά θέματα και μία στρατηγική οπτική

Εθνικά θέματα είναι όσα ενδιαφέρουν το Έθνος. Εν προκειμένω εξετάζονται όσα πλέγματα εθνικών θεμάτων κρίνονται σε ανοικτά επισφαλή μέτωπα. Τα τρία σημαντικότερα ιεραρχούνται ως εξής: 1ον Η βαθειά κρίση της χώρας 2ον Η τουρκική απειλή και 3ον Η θέση της Ελλάδος στα Βαλκάνια Τα τρία αυτά πλέγματα εθνικών θεμάτων εξελίσσονται σε απόλυτη αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Καθένα ενιαίο πλέγμα, από τα […]

Read more