Η Ανάγκη της Ανάστασης του Πνεύματος Δημιουργίας του Ελληνισμού της Ανατολής για την Έξοδο από την Ηθική και Οικονομική Κρίση

Η παρατεταμένη κρίση που βρίσκεται η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ήταν αναμενόμενη εδώ και πολλά χρόνια αφού όλες οι προϋποθέσεις για να έλθει είχαν ετοιμαστεί από τις πολιτικές ηγεσίες που κυβέρνησαν τον τόπο τις τελευταίες δεκαετίες. Εδώ και πολλά χρόνια έχει εγκαταλειφθεί οποιαδήποτε όραμα και βούληση για ανάπτυξη και δημιουργία από τις πολιτικές ηγεσίες. Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες η όλη […]

Read more

Ο Αυτοπροσδιορισμός με Διχαστική Συμπεριφορά και οι Εθνικές Συμφορές του Ελληνισμού τον 20ο Αιώνα

 του κ. Νικολάου Ουζούνογλου Καθ. Ε.Μ.Π. 1Π1ρ1οέδρου του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε η Έκθεση Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων της Δημοκρατίας της Κύπρου με τον τίτλο «Φάκελος της Κύπρου». Η Έκθεση που πήρε πολλά χρόνια (άρχισε από 1982) να συνταχθεί, περιλαμβάνει την ανάλυση των πολιτικών και στρατιωτικών γεγονότων της περιόδου 1960-1974, που σχετίζονται με το Κυπριακό. Σε μερικά σημεία […]

Read more