Ο Πατριάρχης Φώτιος ως «σημείον αντιλεγόμενον». Η σχέση του με την Ιεραποστολική πολιτική του Βυζαντίου

Γράφει ο Παῦλος Μ. Γεωργίου, Πληροφορικός.     Ἡ ἀξιολόγηση καὶ ἀξιοποίηση ἱστορικῶν πηγῶν εἶναι ἔργο εἰδικῶν ἐρευνητῶν καὶ εἰδημόνων, ἰδίως ὅταν ἀνακύπτουν ἀπὸ αὐτὲς προβληματισμοὶ καὶ ἐρωτήματα, ὅπως αὐτὰ ποὺ θὰ δοῦμε στὴ συνέχεια. Ἡ δική μας προσέγγιση στὸ θέμα γίνεται μέσω παραθέσεως καὶ συγκρίσεως κειμένων τῆς ἐποχῆς μας καὶ τῶν στοιχείων ποὺ παρέχουν οἱ συγγραφεῖς τους. Θὰ ἐμπιστευθοῦμε, […]

Read more

Η αρχή της «βεβηλωμένης»

Ἡ χθεσινή ἡμέρα (7.11.2012) ὑπῆρξε μιά ἀπό τίς δυσκολότερες στό μεταπολιτευτικό βίο τῆς κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας, πού δοκιμάστηκε γιά ἀκόμα μία φορά. Δέν ἀναφέρομαι μόνο στήν ἐπίμαχη ψηφοφορία γιά τό «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικῆς Στρατηγικῆς 2013 – 2016», ἀλλά καί στά ὅσα προηγήθηκαν καί παρακολουθήσαμε ἐμβρόντητοι στούς τηλεοπτικούς μας δέκτες. Οἱ μικρότερες ἀπώλειες ἀπό τήν πύρρειο κυβερνητική νίκη, εἶναι ἀσφαλῶς τά θύματα […]

Read more

Ἡ ἀγκαλιά τῆς Χάρυβδης

Παῦλος Γεωργίου   Εἶναι συνηθισμένο στίς μέρες μας νά καταφέρονται σχεδόν ὅλοι στό διαβρωμένο πολιτικό μας σύστημα. Λέω σχεδόν, γιατί ὑπάρχουν ἀρκετοί -κυρίως πολιτικοί- πού συναισθάνονται ὅτι εἶναι ἀχαριστία νά κατηγοροῦν ἤ ἔστω νά κρατοῦν ἀποστάσεις ἀπό τό σύστημα πού ὑπηρέτησαν καί τούς ἐξυπηρέτησε. Τουλάχιστον σέ αὐτό εἶναι συνεπεῖς. Ἀπό τούς ὑπόλοιπους, οἱ περισσότεροι ὄψιμα ἀνακάλυψαν τήν πραγμα­τικότητα, τώρα πού […]

Read more