Αρχιπέλαγος – Αρχιπελαγικά Κράτη. Το Αιγαίο Αρχιπέλαγος

1.Ο όρος “αρχιπέλαγος”, συναντάται στην γεωγραφία ως επιθετικός προσδιορισμός για τις συστάδες νησιών και βράχων που αποτελούν ενότητα και ανάμεσά τους υπάρχει θάλασσα 1.1.Σύμφωνα με πολλούς συγγραφείς αλλά και σε ελληνικές και ξένες εγκυκλοπαίδειες,ο όρος “αρχιπέλαγος” αναφέρεται ως συνώνυμος του “Αιγαίου”, φέρεται μάλισταως όνομα ενετικής προελεύσεως για την περιγραφή της γεωγραφικής φυσιογνωμίας της θαλάσσιαςπεριοχής του Αιγαίου, επειδή η θάλασσα τουείναι […]

Read more