ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 1826: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Η απόφαση της φωτοφόρου Εξόδου συνοψίζεται  στην φράση: «εκείθε με τους αδελφούς, εδώθε με το Χάρο» του Σπυρίδωνος Κ. Σούλη Μετά από ένα έτος πολιορκίας, τα γεγονότα της οποίας μόνον με της Ψυχής τον σεβασμό δύνασαι να προσκυνήσεις, το Σάββατο του Λαζάρου οι πολιορκημένοι μετέλαβαν των Αχράντων Μυστηρίων από το χέρι του μετέπειτα Εθνομάρτυρος Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ. Ο Θεσσαλός ιεράρχης […]

Read more