Το χρέος του Προέδρου

Παρά τον καταιγισμό αναλύσεων, άρθρων, συνεντεύξεων, ενημερωτικών  εκπομπών –ίσως  και εξαιτίας αυτών– ο απλός πολίτης βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση. Αδυνατεί να διαμορφώσει μιά στέρεη άποψη, να κατανοήσει τί ακριβώς συνέβη, πώς βρεθήκαμε σ’ αυτό το βαθύ πηγάδι. Και, ακόμα χειρότερα, δεν βλέπει αν και πώς θα τα καταφέρουμε να βγούμε απ’  αυτό το πηγάδι. Μοιραία συνέπεια τό άγχος, ο φόβος, […]

Read more