Αργώ και Εύξεινος

Ποτέ άλλοτε ένα όνομα πλοίου δεν έχει εμπνεύσει και γοητεύσει τόσο. Κάτι βέβαια που δεν οφείλεται μόνο σε όσα, κατά το μύθο, υπέφερε μετά του πληρώματός του, ούτε μόνο στα της συντροφίας και του θρύλου, γιατί τότε θα έπρεπε και το πλοίο του Οδυσσέα, καθώς και άλλα, να άφηναν ανάλογο όνομα. Μιλώ για την Αργώ, αυτή την πρόδρομη, αν όχι […]

Read more