Ελληνική Αυτογνωσία και Εθνική Ανόρθωσις

1.- Ἡ Πατρίδα μας διέρχεται περίοδο πρωτόγνωρης παρακμῆς. Διότι αὐτὴ χαρακτηρίζει, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν μεταπολεμικὴ τοὐλάχιστον Ἱστορία μας, κάθε ἰκμάδα τῆς ἐθνικῆς μας ζωῆς, τόσο τῆς ἐθνικῆς μας κοινότητος στὰ συλλογικά της ἐνεργήματα, ἐπὶ θεμάτων ἐσωτερικῶν καὶ ἐξωτερικῶν, ὅσο καὶ τῶν Ἑλλήνων κατ’ ἰδίαν, ὡς ἀτόμων – ἐννοῶ τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου, ὄχι καὶ τῶν ἀποδήμων, οἱ ὁποῖοι ἀντιθέτως σκέπτονται […]

Read more

Λόγος εναντίον εθνικώς επιζημίου αυτοπαγιδεύσεως

Λόγος εναντίον εθνικώς επιζημίου αυτοπαγιδεύσεως Οι περί το Διεθνές Δικαστήριον της Χάγης αυταπάτες μας. Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης Ἀντίβαρο, Ιούλιος 2006 http://www.sartzetakis.gr **************** Στὴ μνήμη Τοῦ Σμηναγοῦ Κωστῆ Ἠλιάκη 1.- Μὲ ἀφορμὴ τὸ πρόσφατον ἐπεισόδιον συγκρούσεως δὺο μαχητικῶν ἀεροπλάνων τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας, ἑλληνικοῦ καὶ τουρκικοῦ, ὑπεράνω τοῦ Αἰγαίου σὲ περιοχὴ νοτίως τῆς Καρπάθου, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν κατάρριψιν ἀμφοτέρων, ἀλλὰ τὴν ἀπώλεια […]

Read more