Γιατί δεν πρέπει να πάρουμε την «Κάρτα του Πολίτη»

Η Κυβέρνηση μας μίλησε για την «αναγκαιότητα» και για τα πλεονεκτήματα της «Κάρτας του Πολίτη» (εφεξής ΚτΠ), όπως ότι θα διευκολυνθούν οι συναλλαγές, θα καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή κ.λπ., αλλά αποσιώπησε τα μειονεκτήματα. Αυτό αντιβαίνει στη θεμελιώδη αρχή που λέγει ότι πριν λάβουμε μία απόφαση για να προβούμε ή όχι σε μία ενέργεια, συγκρίνουμε το αναμενόμενο όφελος από αυτή την ενέργεια […]

Read more

Global mind control – Η Προφητευμένη εποχή του RFID Chip

Οι αντιρρήσεις πολιτών για την «Κάρτα του Πολίτη» Σύμφωνα με τις προθέσεις του υπουργού Εσωτερικών όλοι οι Έλληνες πολίτες μέχρι τέλους του 2011 πρέπει υποχρεωτικά να παραλάβουν την «κάρτα του πολίτη». Πρώτοι θα την παραλάβουν οι υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας…. Οι υπηρετούντες στα σώματα έχουν ήδη παραλάβει τις ηλεκτρονικές «κάρτες», εκτός από ελάχιστους, όπως πληροφορήθηκα στο διαδίκτυο, οι οποίοι αρνούνται. […]

Read more

Το πονήρευμα: η κάρτα του πολίτη

«Ιδού ημέραι έρχονται, λέγει Κύριος και εξαποστελώ λιμόν επι την γην, ου λιμόν άρτου, ουδέ δίψαν ύδατος, αλλά λιμόν του ακούσαι τον λόγον Κυρίου» (Αμώς Η΄ 11). «….Και ποιεί πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους πτωχούς, και τους ελευθέρους και τους δούλους, ίνα δώσουσιν αυτοίς χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των […]

Read more

Τέλος του 2011 η Κάρτα Πολίτη

Της Φωτεινης Kαλλιρη Η κυβέρνηση προχωρεί στην αντικατάσταση της αστυνομικής ταυτότητας ώς το τέλος του 2011 με την Κάρτα του Πολίτη, στην οποία θα περιέχονται τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου και θα χρησιμοποιείται σε όλο το εύρος της καθημερινής ζωής του, με σταδιακή αντικατάσταση πληθώρας προσωπικών εγγράφων και πιστοποιητικών στις συναλλαγές του με το Δημόσιο. Mετά τις σοβαρές επιφυλάξεις της […]

Read more

Η κάρτα του πολίτη

Aστυνομικός με 19 χρόνια προϋπηρεσία, αποτάχθηκε από την υπηρεσία του κατόπιν απόφασης της πειθαρχικής επιτροπής, επειδή αρνήθηκε λόγω της ορθόδοξης πίστης του, να παραλάβει την ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη. Δύο ακόμα αστυνομικοί που υπηρετούν στη Θεσσαλονίκη έχουν αρνηθεί και αυτοί να παραλάβουν τις νέες υπηρεσιακές ταυτότητες για θρησκευτικούς λόγους ακολουθώντας το παράδειγμα του συναδέλφου τους και αναμένουν να κινηθεί πειθαρχική […]

Read more

«Στα όπλα» για την κάρτα τού πολίτη

Η Ιεραρχία μιλά για «παραπληροφόρηση» και περιμένει την εισήγηση της επιστημονικής επιτροπής πριν αποφασίσει στην επόμενη Διαρκή Σύνοδο Κληρικοί και πιστοί πιέζουν για δυναμική αντίδραση της ηγεσίας της Εκκλησίας Η πρόσφατη απόφαση της Ιεραρχίας να παραπέμψει προς μελέτη σε ειδική επιτροπή επιστημόνων το θέμα της «κάρτας του πολίτη» δεν ηρέμησε τα πνεύματα στο εσωτερικό της Εκκλησίας. Πολλοί Μητροπολίτες λένε ότι […]

Read more

Γιατί λέμε όχι στην κάρτα του πολίτη, στη φοροκάρτα και στο κινητό της 4ης Γενεάς

Το Κράτος έρχεται τώρα να εφαρμόσει και τη Συνθήκη του Σένγκεν που οι χριστιανοί με μεγαλειώδης συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις στις μεγάλες πόλεις Αθηνών και Θεσσαλονίκης είχαν καταδικάσει. Τι σημαίνει Συνθήκη του Σένγκεν Η Συνθήκη αυτή δίνει εντολή στα κράτη μέλη της Ενωμένη Ευρώπης να συλλέγει ηλεκτρονικά πληροφορίες για όλους τους πολίτες της Ε.Ε., και να τις επεξεργάζεται. Αλλά η συλλογή αυτή και επεξεργασία πληροφοριώνγίνεται και για όσους εισέρχονται στις χώρες που ισχύει η Συνθήκη του Σένγκεν. Η συλλογή και επεξεργασία ηλεκτρονικών πληροφοριών μας είπαν ότι είναι απαραίτητη, διότι δι᾽ αυτού του τρόπου […]

Read more