Απάντηση στον Victor Friedman περί Μακεδονίας και Βαλκανικής πολυγλωσσίας

On

Ομάδα Ελλήνων πανεπιστημιακών απαντούν στην συνέντευξη (balkanalysis.com, 14-12-08) του καθηγητή Σλαβικών Γλωσσών & Λογοτεχνιών και Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου Victor Friedman, με επίκεντρο την ιστορία και τον πολιτισμό των Βαλκανίων.