Δυὸ βράχια στὸ πέλαγος…

On

   Τὸ γαλάζιο τῆς πλατειᾶς θάλασσας τοῦ Αἰγαίου καὶ τοῦ οὐρανοῦ χρυσίζει ἀπ᾿ τὶς ἀκτίνες τοῦ ἥλιου… Καὶ δυὸ μικροί βράχοι. Δυὸ μικροί, γυμνοί βράχοι. Τρία-τέσσερα κατσίκια στὶς πέτρες, λίγα γλαροπούλια ψηλά. Μόνον. Τίποτε ἄλλο. Κι ὅμως, κάτι μαγικό, χωρὶς ἐξήγησι· σ᾿ αὐτὲς…