Δυὸ βράχια στὸ πέλαγος…

   Τὸ γαλάζιο τῆς πλατειᾶς θάλασσας τοῦ Αἰγαίου καὶ τοῦ οὐρανοῦ χρυσίζει ἀπ᾿ τὶς ἀκτίνες τοῦ ἥλιου… Καὶ δυὸ μικροί βράχοι. Δυὸ μικροί, γυμνοί βράχοι. Τρία-τέσσερα κατσίκια στὶς πέτρες, λίγα γλαροπούλια ψηλά. Μόνον. Τίποτε ἄλλο. Κι ὅμως, κάτι μαγικό, χωρὶς ἐξήγησι· σ᾿ αὐτὲς τὶς δυὸ πέτρες συμπυκνώνεται χρόνος καὶ τόπος, ἄνθρωποι, Ἱστορία· ἡ Ἑλλάδα.    Καὶ καθὼς ὁ ἥλιος πέφτει ἀργὰ καὶ […]

Read more