Θρησκευτικός όρκος: Δεν χρειάζεται αναθεώρηση του άρθρου 59

Από καιρού εις καιρόν δημιουργείται κάποια ευκαιρία για να επανέλθουν εις το ζήτημα του όρκου. Να επανέλθουν ποιοι; Μα είναι γνωστοί αυτοί. Πρόκειται για τους κομμουνιστές, για τους αριστερούς, για τους imitation αριστερούς και διαφόρους άλλους, παγκοσμίως αγνώστους, οι οποίοι θέλουν να βγάλουν τους εαυτούς των από την αφάνεια και να δηλώσουν, διά του τρόπου αυτού, την ύπαρξή τους. Το […]

Read more