Ομιλία του καθηγητή Richard Hunter, προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Speech delivered by Prof Richard Hunter, President of the Council of the Aristotle University of Thessaloniki, to the Paediatrics Conference in Thessaloniki, 28 September 2013   It is a very great pleasure to have an opportunity to take part in your gathering today, although I do so with some trepidation, as I cannot claim any medical knowledge whatsoever, let alone […]

Read more