Ο λαός του Κοσσόβου ορφάνεψε

On

Δημοσιεύουμε κείμενο συνέντευξης τοῦ π.Συμεών Βιλόφσκι στήν εφημερίδα “Ἀντιφωνητής” της Θράκης. Δημοσιεύθηκε σέ δύο συνέχειες, σέ δύο φύλλα τῆς ἐφημερίδος αὐτῆς, συγκεκριμένα στό 300-301 (16-8-2010) καί στό 302 (1-9-2010), ὑπό τόν τίτλο “Ὁ σερβικός λαός τοῦ Κοσόβου ὀρφάνεψε“. Τή συνέντευξη αὐτή παρεχώρησε…