Τουρκοκρατία: Οι μαρτυρίες που ο κ. Βερέμης "ελησμόνησε"

Τουρκοκρατία: Οι μαρτυρίες που ο κ. Βερέμης "ελησμόνησε"

On

Ο εικονιζόμενος νεομάρτυς άγιος Νικόλαος ο εκ Μετσόβου απεικονίσθηκε στο παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της μονής Βαρλαάμ το 1637. Μόλις 20 χρόνια μετά τον μαρτυρικό του θάνατο στα Τρίκαλα, το 1617. Για το φαινόμενο των νεομαρτύρων δεν ακούσαμε τίποτα στην εκπομπή του…