Το τραγικό τέλος της Δίκης των Έξι. Από τη δόξα στη συμφορά 1915-1922

Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΙ Μπορούσε ο Βενιζέλος να εμποδίσει, την εκτέλεση των Έξι; Στο ερώτημα αυτό απαντά σ’ ένα άρθρο του ο παλαιός ιδιαίτερός του και ιστορικός συγγραφέας Στ. Στεφάνου, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξής: «Ο μεγάλος πολιτικός δεν έπαυε να είναι Έλλην, ήτο δε φυσικόν να συμμερίζεται, εις εκείνας τας τραγικάς στιγμάς τα συναισθήματα όλου […]

Read more