Ὁ Ἐμβολιασμὸς τοῦ Φυλετικοῦ Μίσους

On

Ἐμμανουὴλ Δ. Ροΐδης – Ἅπαντα, τόμος Ε’ σελ. 298-301, Ἑρμῆς 1978 Δὲν δύναμαι νὰ εἴπω ἂν καλῶς ἢ κακῶς πράττουσιν οἱ ἀπὸ τῆς ἰδρύσεως τοῦ ἑλληνικοῦ βασιλείου προϊστάμενοι παρ’ ἡμῖν τῆς παιδείας, ἀπέχοντες πρὸς καλλιέργειαν τοῦ πατριωτικοῦ αἰσθήματος τῆς χρήσεως μέσου, τὸ…