Ο λόγος του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη στην Πνύκα to 1838

On

Ο λόγος του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη στην Πνύκα 8 Οκτωβρίου 1838 Ο λόγος που έβγαλε ο Κολοκοτρώνης ανεβασμένος στα βράχια της Πνύκας, όπως στα παλιά τα χρόνια τόσοι τρανοί ρήτορες στους Αθηναίους, στέκεται η πνευματική διαθήκη του ήρωα στο Έθνος. Ο λόγος του…