Ηθικισμός. Η αλλοίωση του κατά φύσιν βίου. Συνέπειες και προτάσεις.

 Ως ηθικισμός ή πιετισμός στη σύγχρονη ιστορική και θεολογική μελέτη, αναφέρεται η αρετολογική ατομική προσπάθεια σωτηρίας του ανθρώπου, η οποία αντικειμενοποιεί τον πρακτικό βίο της ζωής, για να επιτύχει μετά βεβαιότητας την δικαίωση. Η βάση του ηθικισμού κατά κανόνα, είναι μία προσωπική προσπάθεια δημιουργίας ενός καλύτερου εαυτού, ο οποίος αφήνει σε δεύτερη μοίρα την εκκλησιοκεντρική προσπάθεια σωτηρίας, ενώ επιφέρει ασυνείδητο […]

Read more