«Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος των Βυζαντινών και πρώτος των Ελλήνων»

On

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Το Κέντρον Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής,Μουσικό, Λαογραφικό και Φιλολογικό αρχείο Σίμωνος και Αγγελικής Καρά σας προσκαλεί στο ετήσιο μνημόσυνο των μαρτύρων της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως στις 26 Μαίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ.στο Πνευματικό Κέντρο των Κωνσταντινουπολιτών,οδός…