Ακαδημαϊκό Άσυλο

On

          Στο Σύνταγμα δεν κατοχυρώνεται το λεγόμενο «ακαδημαϊκό άσυλο», το οποίο συνίσταται στην απαγόρευση επέμβασης της δημόσιας δύναμης στους χώρους του πανεπιστημίου και αποτελεί έκφανση της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Ακαδημαϊκή ελευθερία είναι η ελευθερία της επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας στο πλαίσιο του αυτοδιοικούμενου…