Ἐλευθερία ἤ Ἀσυδοσία;

Τά τελευταῖα χρόνια, δυστυχῶς, ἔχει ἐπικρατήσει μία τάση νά καταργηθοῦν τά ὅρια μεταξύ καλοῦ καί κακοῦ, καί ἀκόμα χειρότερα, νά ἀντιστραφοῦν οἱ ἀξίες, νά παρουσιασθεῖ τό μαῦρο ὡς ἄσπρο καί τό ἀντίθετο, μέ στόχο τήν πλήρη σύγχυση τῶν ἐννοιῶν καί τήν ἀποσάρθρωση τῆς ἠθικῆς ὑποστάσεως τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτό δέν φαίνεται καί τόσο τυχαῖο φαινόμενο, γιατί γίνεται μέ ἐπιμονή καί μεθοδολογία. […]

Read more