Βίντεο απάντηση στην εκπομπή του Channel 4 "Go Greek for a Week"

Δείτε ένα βίντεο που έφτιαξε το Αντίβαρο “Go Greek for A Week”, Channel 4 Response #1 by antibaro.gr Well… not only for a week What about for 90 years? This video is an extract from: “Joanna Lumley’s Greek Odyssey”, ITV1 October 2011 http://www.antibaro.gr/subject/595 An interesting article by a Dutch journalist – http://www.antibaro.gr/node/3475 (1356) αναγνώσεις

Read more

OFCOM issues with Channel4 broadcasting ("Go Greek for a Week")

Dear Ms Dawson,   As whoever has been informed of your reality show against Greeks, I am utterly appaled by the expression of hate, racism and practices of racial incitement of the masses in which case whoever is watching that racistic show (Go Greek for a week).   We are negatively surprised about how Broadcasting Regulations are not applicable to […]

Read more

A response to anti-Greek stereotypes in western media (e.g. "Go Greek for a Week", Channel4, UK)

We have lost all our credibility, as Greeks. Fair enough. But we could still use a Dutch journalist and his account of the Greek economy published in June 2011, as a response to the ridiculous British TV programme “Go Greek for a Week”. Read below: The anti-Greece campaign of the international media by Jérôme E. Roos on June 21, 2011 […]

Read more