Χιλιάδες οι Τούρκοι έποικοι που θα εξασφαλίσουν «υπηκοότητα». Διευκολύνσεις μέσω της νέας «νομοθεσίας»

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ξένοι εργάτες (έποικοι) που
διαμένουν στα κατεχόμενα, αναμένοντας να εξασφαλίσουν την «υπηκοότητα» του
ψευδοκράτους, θα συνεχίσουν να διαμένουν με βάση μια νέα φόρμουλα παραμονής
τους στο ψευδοκράτος, η οποία περιλαμβάνεται στην τροποποίηση του ‘’νομοσχεδίου
περί μετανάστευσης’’, στο πλαίσιο της τροποποίησης του ‘’νομοσχεδίου περί
υπηκοοτήτων’’.

Στη λεγόμενη λευκή ταυτότητα που
προγραμματίζει να παραχωρεί η ψευδοκυβέρνηση αναφέρεται η εφημερίδα Χαβαντίς,
που συνεχίζει τις δημοσιεύσεις για το νέο τροποποιητικό ‘’νομοσχέδιο’’.

Με βάση αυτό, οι ξένοι εργάτες
(έποικοι) που θα έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν άδειας μακρόχρονης διαμονής στο
ψευδοκράτος είναι άτομα που εργάζονται για οκτώ συναπτά έτη και διαμένουν στο
ψευδοκράτος, αφού έχουν εξασφαλίσει άδεια εργασίας ή άδεια για επιχειρηματικούς
σκοπούς, άτομα που εργάζονται κατά καιρούς για δέκα έτη και διαμένουν στο
ψευδοκράτος, αφού έχουν εξασφαλίσει άδεια εργασίας ή άδεια για επιχειρηματικούς
σκοπούς.

Τα άτομα που πληρούν τις δύο
προαναφερόμενες προϋποθέσεις πρέπει παράλληλα να είναι υγιή, να μην αποτελούν
δημόσιο κίνδυνο εξαιτίας κάποιας μολυσματικής ασθένειας, να διαμένουν σε
ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη κατοικία στο ψευδοκράτος και να μην απουσιάζουν για
διάστημα πέραν των τριών μηνών το χρόνο από το ψευδοκράτος.

Αίτηση μπορούν επίσης να κάνουν οι
σύζυγοι και τα ανήλικα παιδιά των ατόμων που απέκτησαν άδεια μακρόχρονης
παραμονής, θα δικαιούνται να αιτηθούν και αυτοί άδεια μακρόχρονης παραμονής,
νοουμένου ότι οι σύζυγοι είναι παντρεμένοι για πέντε συναπτά έτη και διαμένουν
στο ψευδοκράτος για τρία συναπτά έτη.

Σημειώνεται ότι η άδεια μακρόχρονης
παραμονής, που θα παραχωρείται για πρώτη φορά, θα είναι διάρκειας τεσσάρων ετών
και δύναται να ανανεωθεί για ακόμη έξι έτη. Αναφέρεται ακόμη ότι τα άτομα που
αποκτούν άδεια μακρόχρονης παραμονής θα είναι υποχρεωμένα να αποκτήσουν και
«λευκή ταυτότητα», καθότι με την άδεια μακρόχρονης παραμονής δεν θα μπορούν να
λειτουργήσουν δική τους επιχείρηση.

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 21/05/2011


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*