Αντανακλάσεις Ταυτότητας: η ελληνική ταυτότητα ως φιλοσοφικό πρόβλημα – από το ‘Βυζάντιο’ μέχρι την Ελλάδα της Κρίσης

Ο Χρήστος Γιανναράς μίλησε στο Διεθνές Συνέδριο: Αντανακλάσεις Ταυτότητας: η ελληνική ταυτότητα ως φιλοσοφικό πρόβλημα – από το ‘Βυζάντιο’ μέχρι την Ελλάδα της Κρίσης που διοργανώθηκε στο Βερολίνο στις 12 Ιουνίου 2013.

Στην πρώτη συνεδρία, συντονιστής ήταν ο Σωτήρης Μητραλέξης και το θέμα του κ. καθηγητή ήταν: Η ιδεολογική εκδοχή της πολιτισμικής ταυτότητας και ο ελληνικός «τρόπος».

 

Αντίφωνο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *