Ο ΝΕΒΖΑΤΧαλίλι, παράγοντας της αλβανικής πολιτικής σκηνής της πΓΔΜ, επανήλθε χθες με δηλώσεις του στο αίτημα να επαναπροσδιορισθεί πολιτικά και συνταγματικά η θέση των Αλβανών της πΓΔΜ, «θέση που αυτή τη στιγμή δεν συνάδει με την ιστορία και τη βούλησή τους», όπως τόνισε.


Συγκεκριμένα, ο Ν. Χαλίλι ζήτησε το κράτος της πΓΔΜ να συγκροτηθεί εκ νέου εντός των συνόρων του προκειμένου να αποτελέσει συνομοσπονδία δύο λαών και δύο κρατών: της «Δημοκρατίας της «Μακεδονίας» και της «Δημοκρατίας της Ιλλυρίδας». Εάν αυτό δεν γίνεται αποδεκτό από τους θεσμούς της πΓΔΜ, ανέφερε ο Ν. Χαλίλι, τότε η «Δημοκρατία της Ιλλυρίδας» θα ανακηρυχθεί ανεξάρτητη εντός των συνόρων της πΓΔΜ ο ίδιος ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα και τους Αλβανούς πολιτικούς και πολίτες της χώρας να στηρίξουν τους θεσμούς της «Δημοκρατίας της Ιλλυρίδας».


Σημειώνεται ότι το κίνημα για την ίδρυση της «Δημοκρατίας της Ιλλυρίδας» έχει πληροφορήσει ήδη από τον Νοέμβριο 2008 τη διεθνή κοινότητα ότι επιδιώκει αλλαγή του ονόματος της χώρας ζητώντας η πΓΔΜ να αποτελέσει ένωση δύο ανεξάρτητων συνιστώντων κρατών και δύο εθνών (Αλβανών και Σλαβομακεδόνων) υπό την ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας- Ιλλυρίδας». Η σχετική διακήρυξη είχε προκαλέσει τότε την παρέμβαση της Εισαγγελίας του Τετόβου εναντίον του Ν. Χαλίλι.
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *