Τεοπροεδρικὸς Γραικυλισμὸς ἢ ἱστορικὸς ἀναλφαβητισμὸς

ξιότιμε τέως Πρόεδρε τς λληνικς Δημοκρατίας!

Χαρήκαμε μ τ μισύ του ρθρου σας “Ελληνική Αυτογνωσία και
Εθνική Ανόρθωσις
”, (
στοσελίδα «ντίβαρο»), ν λυπηθήκαμε κ βαθέων μ τ πόλοιπο του. Βάλατε δηλαδ στ μέλι μία «σταγόνα» ρσένιο κα τό κάνατε τσι λο «δηλητήριο».  Δηλαδ κύριε τ. πρόεδρε, ταν πλς λας λεγε κα ν μέρει κόμη πο κα πο “τολμ” ν λέει τι εναι “ρωμις” χει τν δουλικ «διεφθαρμένη» συνείδηση νς “κατακτημένου”;

μήπως μες ο ποντιακς καταγωγς λληνες εμαστε μπεριαλιστές, προδότες μειοδότες ταν μιλμε γι τν «Ρωμανία»; Ο μπορικς πόλεις τς ταλίας το Medio Aevo (11-15ος αώνας) ποκαλον τν περιοχ πέραν τς δριατικς «Romagna». Μάλιστα δε  γιος κα πραγματικς θναπόστολος Κοσμς Ατωλος δν μίλησε πότε γι «Ψεύτο-Γραικία» λλ γι τ «Ψευτ-Ρωμαίικον», ταν ναφέρθηκε προφητικ στν δρυση το σημερινο «λλαδικίστικου» κράτους.

Λυπμε κύριε Πρόεδρε, λλ δν
φαίνετε ν
μελετήσατε πακριβς κα πισταμένως
κενο τ
κομμάτι τ
ς στορίας
μας, κατ
τν ποία κχριστιανισμένος
πλέον
λληνισμς νέλαβε
τ
νία το
παγκόσμιου πολιτισμο
γι χίλια
κα
πλέον τη μεταφέροντας τν Δύση
(Ρώμη)  στ
ν νατολ (Νέα
Ρώμη) κα
νσωματώνοντας
λα κενα τ παραίτητα
στοιχε
α γι τν δραίωση
το
πρώτης γνήσιας  παγκόσμιας
Χριστιανικ
ς Ατοκρατορίας[1].

Στ σημεο 5 τς πιστολς ναφέρεσθε
στ
1821 κα τος
«Γραικο
ς»[2]
κα
σωστ το πράττετε, λλ δν ναφέρετε
μως, τι
μέχρι κα
τ 1829 πανάσταση
γίνονταν μ
τ ραμα τς «Ρωμιοσύνης»,
τ
ν «Ρωμαίων» βασιλέων του Βυζαντίου κα τς κόμη μ παλευθερωμένης
πρωτεύουσας τ
ν λλήνων
ρωμι
ν (δηλαδ τν ρθόδοξων
χριστιαν
ν, λληνικς
καταγωγ
ς) τς
Κωνσταντινούπολης.

Σν τ. πρόεδρος κράτους κα
δικαστικ
ς πρέπει ν
γνωρίζετε τί σημαίνει ν
πεμπόλει
κάποιος συστατικ
μέρη τς θνικς του ατοσυνειδησίας,
ταν
μάλιστα α
τ νέχουν
κα
κυριαρχικά, πολιτιστικ κα θνικ
δικαιώματα κατ
τ διεθνς δίκαιο.
μήπως
τυχαίως
Καρλομάγνος κα τ τέκνα
του, τ
τότε κα τ τς
σήμερον κα
ο σν ατ, προσπάθησαν
κα
προσπαθον ν ξασφαλίσουν
γι
τν αυτ τος τν «ρωμαΐκη
πατρότητα» (
«Αγία
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Γερμανικού Έθνους»)
καί τι ατ
συνεπαγεεται, σ
λα τ πίπεδα,
πως
π.χ. τ
κάνουν τώρα κα ο τν Σκοπίων λλόφρονες.

Διότι ξαναγκαστικ «λήθη»
κα
συνακόλουθη μικροελλαδικ δρυτικ κρατικ δεολογία
γινε
μετ
τ 1829/30, με την παραγραφή δηλαδή όλων
τ
ν θνικν μας δανικν κα ραμάτων,
ναντι τν
(ΔΝΤ-) δανεικ
ν, τν «πακέτων»
κα
τν σφαιρων
«προγραμμάτων», τ
ν ποίων ο
προεκτάσεις φαίνονται και στ
σημεριν χάλι μας[3]
(Φέρτε μας πακέτα κα
προγράμματα κα ς πάνε
στ
ν βρόντο γνώση (παιδεία) κα τ ράματα)!

μήπως ξεχντε
κύριε Σαρτζετάκη γι
ποι ραμα ργαζόταν
είμνηστος
προκάτοχος σ
ας ωάννης
Καποδίστριας,
ποος χι μόνο
τ
«σοί» του δν «βόλεψε» σ φφίκια
και θέσεις (διότι θέσεις δίνονται κα
χι ργασία,
α
τ εναι γι τους κάστοτε
«
λβανούς»), λλ κα λο τ βιός
το
δωσε γι τν νασύσταση
το
λληνικο θνους.

Μάλιστα γι ν μν
προλάβει ν
χτίσει τν νέα «ρωμαΐκη» λλάδα, κάποιοι
(όχι όλοι βέβαια) «φιλλέληνες» (ο
τότε ντίστοιχες
μ
τς «ερηνευτικς»
δυνάμεις του Ο.Η.Ε. κα
τν γνωστ ρόλο
τους), το
πραν κα ατν τν ζω του,
πως κα το Γ.
Καρα

σκάκη (κα τόσων λλων). κόμα δε
κα
σήμερα και μετ π 180 περίπου
χρόνια δ
ν νοίγουν
τ
ν φάκελλο «Καποδίστρια», π που
περίτρανα θ
φανε ποις
πραγματικ
τν
δολοφόνησε!

μήπως κούσατε
ποτέ
π τν Θ.
Κολοκοτρώνη
λλον γωνιστή
το
Εκοσιένα ν χει κστομίσει
τέτοιες
βρεις σν τς δίκες
σ
ας, πως  «τ ξενφερτον κα ποβλητον «ρωμαος» «ρωμης» ( «ρωμις»). ναμφισβηττως σαν σοφτεροι π τος ατοαποκα­λουμνους σήμερα «ρωμηος», καίτοι συμπατριτες μας!».

ντιθέτως μάλιστα γκωμιάζετε
τ
ν «νεκροθάφτη»[4]
τ
ς κλησιαστικς (κα χι
μόνο)
νότητάς μας μ τ Οκουμενικ
Πατριαρχε
ο, τν
πληρωμένο κα
κακομούτσουνο «Γάλλο-Γραικύλλο» Κοραή
(Κόραξ μ
λλον) κάνοντας τν τί, «θναπόστολο»
(
o tempora, o mores …)  «π τος θναποστόλους τς λληνικς λευθερίας δαμάντιος Κορας, π.χ. ες τ πονήματά του «δελφικ Διδασκαλία πρς τος ερισκομένους κατ πσαν τν θωμανικν πικράτειαν Γραικούς» (Ρώμη,
1798)”.

μολογ κύριε
τ. Πρόεδρε,
τι μία – δυό σελίδες εναι πολ λίγες
γι
ν κθέσει
κανε
ς τς πόψεις
του κα
π ατν τν
διάσταση σ
ς παρακαλ πρτα σες ν
ξανασκεφθε
τε τς
θέσεις σας μελετώντας περισσότερο και
πιπλέον να συγχωρέσετε μένα, ν δν σς
βοήθησα στ
ν προσπάθεια σας ατ ν δίκως
σας στεναχώρησα
ν τ ρύμη
το
λόγου μου, καθς ατς
πηγάζει
π αθόρμητα
φιλοπατριωτικ
ασθήματα
κα
σ καμία περίπτωση π
προσωπικ
ς πιλογές.

 

Μ ελικριν κτίμηση

Δρ. Δημήτριος Γ. Μαυρίδης. Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

mavridis@kozani.teikoz.gr

 

 

 

 


[1] ταν κείνη κρίσιμη περίοδος μ τν πατριάρχη Φώτιο, τν ποο π τότε μισον θανάσιμα μέχρι κα σήμερα, διότι τος μπόδισε στν «πνευματικ λωση» τς νατολς. Τ διο μίσος βέβαια χουν κα γι τν Μέγα Κωνσταντνο, πειδ ατς μετέφερε τν «παλαι» Ρώμη, στν «Νέα Ρώμη», τν Κωνσταντινούπολη. κανε δηλαδ τν  translatio urbis π τν Δύση στν νατολ κα τσι « λιος στράφη ες τ πίσω». Ατς εναι πίσης λόγος πο δν θ δομε ποτ νομα φράγκου ατοκράτορα γεμόνα μ τ νομα «Κωνσταντνος», οτε στ παρελθν, λλ οτε κα στ μέλλον!

[2] Τ θηλυκ νομα «Γραίκα» ναφέρεται π τν λυρικ ποιητ λκμν (7ος αἰὼν π. Χ.), ς μητέρα το λληνα, ργότερα δ ριστοτέλης στ
«Μετεωρολογικά» του ταύτισε το
ς
Σελλο
ς (Σ + Λ = Φωτς Γ, «Σέλας», λλάδα στ κινέζικα) μ τος Γραικούς. λλ κα τ «Πάριο Χρονικό»,
δηλαδ
μία πιγραφ π τν νσο Πάρο λέει «λληνες…τ πρότερον
Γραικο
καλούμενοι». Τ δια περίπου
λέει κα
πολλόδωρος. πάρχει μως κα ρμηνεία π τ «Γραία», μία
πολίχνη τ
ς
Βοιωτίας, τ
ς ποίας ο κάτοικοι δρυσαν τν Κύμη (Cumae),
πόλη κοντ
στν Νεάπολη τς Ν. ταλίας.

 

[3] Ατ πιλογ εχε κα χει μεσες πιδράσεις στν μετέπειτα ζω το θνους κα το κράτους μας. ποχριστιανοποίηση, εδωλολατρία, στείρα προγονολατρία, καθοδηγημένη
«βυζαντινπέχθεια» φαλμεραγιερινς κοπς σ τέτοιο βαθμό, πο κόμη κα ξαίρετος γγλος βυζαντινολόγος Sir Steven Runciman
παραπονέθηκε, μ
πολλ πίκρα, γι τν δικη περιφρόνηση τν νέων λλήνων πέναντι σ κάθε τί «βυζαντινό», σ μία συνέντευξη τς κ. Χρύσας ράπογλου (ΕΡΤ 3, 1992).

 

[4] Βλέπε μως κα τς κρως παξιωτικς στορικς προσεγγίσεις
κα
λλων
“δασκαλεμένων» σοφ
ν, πως Γίββων, Λ Μπ, Φίνλεϊ,
Φαλμεράγιερ (

μέγιστος τ
ν λιτηρίων), λλα κα τν «μετέρων», πως π.χ. Κορας (…πέθανεν πατρς …φ του μς πάτησεν Φίλιππος ως τ 1453…στις μ νομάσει Ρωμαον, θέλω τν στοχάζομ΄ ς χθρόν  μου), Ρίζος-Νερουλς (Nomen est
Omen,
πουργς κκλησιαστικν, παρακαλ, «…κείνης <ννοε τς νίκης στν Χαιρώνεια>
λοθριώτερον
<
πραξεν>, γέννησεν τν λέξανδρον < Φίλιππος,
δηλαδή>),  Κουμανούδης,
π δ το νν δ προστίθεστε κα σες κύριε τέως
πρόεδρε Σαρτζετάκη.

 

.

(967) αναγνώσεις

36 comments

 1. Ψυχραιμια κυριε Μαυριδη, ανα χειρας η Πατρικη Διδασκαλια σας δινει τον τονο για το ποια αποψη ειχαν οι Εκατονταρχοι (παπαδαριο) των Ρωμηων για τις προσπαθειες απελευθερωσης του Εθνους. Οι απογονοι τους ξερετε ποσο θαυμαζουν τον Νταβουτογλου.

 2. αξιότιμε κε. Μαυρίδη,

  έχω μερικά ερωτήματα σε συνάρτηση με το παρόν σας άρθρο:

  1ον γιατί το ελλαδικό κράτος οφείλει να δίνει λογαριασμό για τις τύχες των Ρωμιών της Ανατολής;

  2ον για ποιόν λόγο ο όρος Ρωμιός, ο οποίος όπως και ο ίδιος παραδέχεσται, εκφράζει τον Ελληνισμό της Ανατολής, οφείλει να επιβληθεί ως αυτοπροσδιορισμός και στον Ελληνισμό της Δύσης;

  3ον ήτανε περισσότερο παράλογο (δηλαδή λιγότερο εφαρμόσιμο) το όραμα του Κοραή, για εθνικό ελληνικό κράτος, από το εγχείρημα της παλινόρθωσης της Ανατολικής Αυτοκρατορίας ή και ακόμη της διατήρησης της οθωμανικής κατάκτησης (για να μην χαλάσει η…εκκλησιαστική μας ενότητα);

  4ον από πού προκύπτει το γεγονός, ότι η Εθνεγερσία στην Πελοπόννησο, στην Στερεά Ελλάδα και στα νησιά είχε ως στόχο το όραμα της παλινόρθωσης της Ανατολικής Αυτοκρατορίας; Εδώ δεν εννοώ φυσικά τις απόψεις και αντιλήψεις Φαναριωτών ή διαννοουμένων αλλά τις πεποιθήσεις των άμεσα εμπλεκόμενων αγωνιστών και κατοίκων της επαναστατημένης περιοχής.

  5ον δεν ήτανε κακοπληρωμένος και (επίσης) κακομούτσουνος ο Μαυρκορδάτος, ο Νέγρης και ο ανεκδιήγητος Μουσούρος (πασάς);

  6ον εκτός από τις προσπάθειες αυτής της “μικροελλαδικής ιδεολογίας” και του “γραικυλικού κρατιδίου των νοτίων βαλκανίων”, όπως χαρακτηρίζονται υποτιμητικά, έχεται μήπως κάποιον άλλον φορέα ο οποίος αγωνίστηκε για την απελευθέρωση των αλύτρωτων περιοχών υπόψην σας;

  7ον Για ποιόν λόγο η εθνική συνέχεια του Ελληνισμού περνάει μέσα από το Βυζάντιο και την Πόλη; Τον καιρό της Ανατολικής Αυτοκρατορίας υπήρξανε πολυάριθμες εξεγέρσεις του ελλαδικού Ελληνισμού κατά της κεντρικής κρατικής εξουσίας, όπως και συγκρούσεις υπό τον μανδύα αντιπαράθεσης αιρέσεων και δογμάτων. Όλα αυτά δείχνουνε, ότι ο Ελληνισμός, τουλάχιστο στην ελλαδική του κοιτίδα, υπήρχε ανεξάρτητα από την κεντρική κρατική δομή και ιδεολογία της πολίτικης αριστοκρατίας και του πατριαρχικού κλήρου. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου, ότι ο Πλήθων Γεμιστός και οι οπαδοί του έδρασαν στην Πελοπόνησο, εκεί ακριβώς όπου καθόλη την διάρκεια της τουρκοκρατίας, σημειώθηκαν αναρίθμητες εξεγέρσεις εναντίον του κατακτητή και εκεί επίσης, όπου βρίσκεται και το σημείο εκκίνησης της εθνικής μας ανεξαρτησίας.

 3. Μία παρατήρηση: Ο κ. Σαρτζετάκης δεν είναι “τέως”, αλλά πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τέως είναι μόνον ο κ. Στεφανόπουλος.

  Τέως = ο αμέσως προηγούμενος
  Πρώην = όλοι οι προηγούμενοι του τέως.

  Σχόλιο επί του άρθρου δεν θα κάνω. Είναι ένα ζήτημα που το έχω συζητήσει κατά κόρον και ποτέ δεν κατέληξε κάπου.

 4. Ονομα Αυτοκράτορα-Εθνικότητα- Περίοδος
  ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  Κωνσταντίνος Α΄Ιλλύριος 324-337
  Κωνσταντίνος Β΄Ιλλύριος 337-340
  Κωνστάντιος Ιλλύριος 337-360
  Κώνστας Ιλλύριος 337-350
  Ιουλιανόςο ΠαραβάτηςΙλλύριος 361-363
  Ιοβιανός Ιλλύριος 363-364
  Ουάλης Ιλλύριος 364-378
  ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
  Θεοδόσιος ο Μέγας Ιβηρας 379-395
  ΑρκάδιοςΙβηρας – Γαλάτης 395-408
  Θεοδόσιος Β΄ο Μικρός Ιβηρας 408-450
  Μαρκιανός Ιλλύριος 450-457
  ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΛΕΟΝΤΟΣ

  Λέων Α΄ο Μάκελλος Δάκιος 457-474
  Λέων Β΄ Ισαυρος 474
  Ζήνων Ισαυρος 474-491
  Αναστάσιος Α΄ο Δίκορος Ιλλύριος 491-518
  ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ
  Ιουστίνος Α΄ Σλάβος 518-527
  Ιουστινιανός ο ΜέγαςΣλάβος 527-565
  Ιουστίνος Β΄ Σλάβος 565-578
  Τιβέριος Β Θράκας 578-582
  Μαυρίκιος Αρμένιος 582-602
  Φωκάς Θράκας 602-610
  ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ηράκλειος Αρμένιος 610-641
  Κωνσταντίνος Γ Αρμένιος 641
  Ηρακλείονας Αρμένιος 641
  Κώνστας Β Αρμένιος 641-668
  ΚωνσταντίνοςΔ΄ΠωγωνάτοςΑρμένιος 668 – 685
  Ιουστινιανός Β΄Αρμένιος 685-695/705-711
  Λεόντιος Αρμένιος 685-698
  Τιβέριος Γ΄ΑψίμαροςΑρμένιος 698-705
  ΕΚΤΟΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ – ΑΝΑΡΧΙΑ
  Φιλιππικός ή Βαρδάνης Πάρθος 711-713
  Αναστάσιος Β΄ Βάρβαρος 713-715
  ΘεοδόσιοςΓ΄ΑδραμιτινόςΒάρβαρος 715-717
  ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΙΣΑΥΡΩΝ

  Λέων Γ Ισαυρος ΄717-741
  Κωνσταντίνος Ε΄ΚοπρώνυμοςΙσαυρος 741-775
  Λέων Δ΄ ο Χάζαρος Χαζάρος 775-780
  Κωνσταντίνος ΣΤ΄ Χάζαρος 780-797
  Ειρήνη η Αθηναία Ελληνίδα 797-802
  Νικηφόρος Α΄ Αραβας 802-811
  Σταυράκιος Αραβας 811
  Μιχαήλ Α΄ Ραγκαβές Αρμένιος 811-813
  Λέων Ε΄ Αρμένιος Αρμένιος 813-829
  ΦΡΥΓΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ (Αμορίου)
  Μιχαήλ Β΄ Τραυλός Φρύγας 820-829
  Θεόφιλος Φρύγας 829-842
  Μιχαήλ Γ΄ Μέθυσος Φρύγας 842-867
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ (ΑΡΜΕΝΙΚΗ) ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ
  Βασίλειος Α΄ Αρμένιος 867-886
  Λέων Στ΄ Σοφός Αρμένιος 886-912
  Αλέξανδρος Αρμένιος 912-913
  Κων/οςΖ΄ΠορφυρογέννητοςΑρμένιος 913-959
  Ρωμανός Α΄Λεκαπηνός Καππαδόκης 919-944
  Ρωμανός Β΄ Αρμένιος 959-963
  Νικηφόρος Β΄Φωκάς Αρμένιος 963-969
  Ιωάννης Τσιμισκής Αρμένιος 969-976
  Βασίλειος Β΄ Βουλγ/νος Αρμένιος 976-1025
  Κωνσταντίνος Η΄ Αρμένιος 1025-1028
  Ρωμανός Γ΄ ΑργυρόςΑγνωστης εθν. 1028-1034
  Μιχαήλ Δ΄ ΠαφλαγόναςΠαφλαγόνας 1034-1041
  Μιχαήλ Ε΄ ΚαλαφάτηςΠαφλαγόνας 1041-1042
  Θεοδώρα και Ζωή 1042
  Κων/νος Θ΄ΜονομάχοςΑγνωστηςεθν. 1042-1055
  Θεοδώρα 1055-1056
  Μιχαήλ ΣΤ΄ Στρατιωτικός 1056-1057
  Ισαάκιος Α΄ΚομνηνόςΠαφλαγόνας 1057-1059
  ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΔΟΥΚΑΔΩΝ

  Κωνσταντίνος Ι΄ΔούκαςΠαφλαγόνας 1059-1067
  Ρωμανός Δ΄ ΔιογένηςΒουλγαρος 1067-1071
  Μιχαήλ Ζ΄Δούκας Παραπινάκιος 1071-1078
  Νικηφόρος Γ΄ Βοτανειάτης 1078-1081
  ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΚΟΜΝΗΝΩΝ (Αρμενο-Παφλαγόνες)
  Αλέξιος Α΄Κομνηνός 1081-1118
  Ιωάννης Β΄ Κομνηνός 1118-1143
  Μανουήλ Α΄ Κομνηνός 1143-1180
  Αλέξιος Β΄ Κομνηνός 1180-1183
  Ανδρόνικος Α΄ Κομνηνός 1183-1185
  ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΑΓΓΕΛΩΝ
  Ισαάκιος Β΄ Αγγελος Λύδος 1185-1195
  Αλέξιος Γ΄ Αγγελος Λύδος 1195-1203
  Ισαάκιος και Αλέξιος Δ΄ Λύδος 1203-1204
  Αλέξιος Ε΄ Δούκας Μούρτζουφλος Αγνωστης εθνικότητας 1204
  ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΛΑΣΚΑΡΕΩΝ (Περσο-Αρμένιοι)
  ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
  Θεόδωρος Α΄ Λάσκαρις 1204-1222
  Ιωάννης Γ΄Δούκας Βατάτζης 1224-1254
  Θεόδωρος Β΄Λάσκαρις 1254-1258
  Ιωάννης Δ΄Λάσκαρις 1258-1261
  ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ
  Μιχαήλ Η΄Παλαιολόγος Παφλαγόνας 1261-1282
  Ανδρόνικος Β΄ Γέρων Παφλαγόνας 1282-1328
  Μιχαήλ Θ΄ ΠαλαιολόγοςΠαφλαγόνας 1295-1320
  Ανδρόνικος Γ΄ο ΝέοςΠαφλαγόνας 1328-1341
  Ιωάννης Ε΄ Παφλαγόνας 1341-1376
  Ιωάννης ΣΤ΄ Καντακουζηνός 1341-1354
  Ανδρόνικος Δ΄ Παφλαγόνας 1376-1379
  Ιωάννης Ε'(2η φορά)Παφλαγόνας 1379-1391
  Ιωάννης Ζ΄ Παφλαγόνας 1390
  Μανουήλ Β΄ Παφλαγόνας 1391-1425
  Ιωάννης Η΄ Σερβο-Παφλαγόνας 1425-1448
  ΚωνσταντίνοςΙΑ΄Σερβο-Παφλαγόνας 1449-1453

 5. @imago
  Ἐνδιαφέροντα ἐρωτήματα.
  Ἀπαντὼ γιὰ λογαριασμό μου καὶ ὄχι γιὰ λογαριασμὸ τοῦ κυρίου Μαυρίδη
  1ον Τὸ ἴδιο τὸ ἑλλαδικὸ κράτος διεκήρυξε ὂτι άποβλέπει στὴν ἀπελευθέρωση τῶν Χριστιανῶν τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Καί, πέραν τῆς διακηρύξεως, ἔδρασε βάσει αὐτῆς, ἰδίως ὅταν, τὸ 1923, συνήνεσε στὴν ἀνταλλαγὴ πληθυσμῶν βάσει τοῦ θρησκεύματος.
  2ον Ἐλληνισμὸς τῆς Ἀνατολῆς καὶ Ἑλληνισμὸς τῆς Δύσης, ὅπως τὸν διαχωρίζετε, δὲν ὐπάρχει. Πολλοὶ Σμυρναῖοι, γιὰ παράδειγμα, κατάγονταν άπὸ τὴν Δυτικὴ Ἑλλάδα καὶ οἱ Πόντιοι ἀπὸ τὴν Κρήτη. Ἀλλὰ ὁ αὐτοπροσδιορισμὸς Ρωμιοὶ ἴσχυε γιὰ ὅλους. Πλὴν κενοδαιμονίων.
  3ον Τὸ ὄραμα τοῦ Κοραῆ (καὶ ὅλης τῆς τότε θριαμβολογούσης Δύσεως) γιὰ ἐθνικὸ κράτος ἦταν ὅλως ἀπραγματοποίητο. Τὸ διαχρονικῶς ἀποτυχημένο ἑλλαδικὸ κράτος εἶναι ἡ καλύτερη ἀπόδειξη. Ἡ πολυεθνικὴ αὐτοκρατορία, ὅπως βλέπετε καὶ σήμερα, μιὰ χαρὰ τὰ πάει, ὂχι διότι ἔχει καμμία ἰδιαίτερη ἀρετὴ, ἀλλὰ διότι ὑπάρχει στὴν πραγματικότητα. Τὸ ἐθνικὸ κράτος, ἀντιθέτως, εἶναι ἁπλῶς χίμαιρα.
  4ον «Εθνεγερσία» ὑπῆρξε καὶ ἐκτὸς τῆς μικρᾶς Ἑλλάδος ποὺ προβάλλετε. Στά δὲ νησιά, ποῦ τὴν εἴδατε τὴν ἐθνεγερσία ; Μόνο στὶς «διεθνοποιημένες» νήσους ποὺ εἶχαν πληγεῖ ἀπὸ οἰκονομικὴ κρίση εἴδαμε ἐξεγέρσεις. Ἐπὶ τῆς οὐσίας, δημοσκοπήσεις δὲν ὑπῆρχαν τότε γιὰ νὰ δοῦμε ποῦ ἀποσκοποῦσαν οἱ πολλοὶ ἐξεγερμένοι. Λογικὸ εἶναι, βάσει τοῦ άποτελέσματος, νὰ θεωρήσουμε ὅτι ἤθελαν κάτι ἐξ ἴσου χαλαρὸ καὶ ἀποδιοργανωμένο μὲ τὴν Ὀθωμανικὴ κυριαρχία ἢ χαλαρώτερο. Φυσικά, καμμία ἰδέα γιὰ τὴν Πόλη καὶ τὴν Ἁγιὰ Σοφιά. Ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ποὺ ἤθελαν, ἀνέφικτο ἦταν. Μεταξὺ, λοιπόν, σοβαρᾶς ἐργασίας καὶ ὁράματος τῆς Πόλης, φυσικὸ ἦταν νὰ ἐπιλέξουν τὸ ὄραμα τῆς Πόλης.
  5ον Ὁ Κοραῆς, ἀντίθετα άπὸ τοὺς ὐπολοίπους, δὲν ἄσκησε ὑπεύθυνη ἐξουσία μὲ τοὺς μυρίους περιορισμούς της, ὁπότε πρέπει νὰ κρίνεται αὐστηρότερα. Ἰδοὺ ἁπόσπασμα ποὺ ἀρκεῖ γιὰ νὰ κρίνει κανεὶς τὸν ἄνδρα :

  Άσμα Πολεμιστήριον

  A.

  Φίλοι μου συμπατριώται,
  Δούλοι νά ‘μεθα ώς πότε
  Tων αχρείων Mουσουλμάνων,
  Tης Eλλάδος των τυράννων;
  Eκδικήσεως η ώρα
  Έφθασεν, ω φίλοι, τώρα·
  H κοινή ΠATPIΣ φωνάζει,
  Mε τα δάκρυα μας κράζει:
  «Tέκνα μου, Γραικοί γενναίοι,
  Δράμετ’ άνδρες τε και νέοι·
  K’ είπατε μεγαλοφώνως,
  Eίπατε τ’ όλοι συμφώνως,
  Aσπαζόμεν’ είς τον άλλον
  M’ ενθουσιασμόν μεγάλον:
  Έως πότ’ η τυραννία;
  ZHTΩ H EΛEYΘEPIA»

  H.

  Tούτους οι Γραικοί μιμούνται,
  Tούρκους πλέον δεν φοβούνται.
  Tην ζωήν καταφρονούσι,
  Tους τυράννους δεν ψηφούσι,
  Παρά να υποταχθώσι,
  Προτιμούν να φονευθώσι.
  Eις Γραικούς κόποι και πόνοι
  Eίν’ ουδέν· Mόνοι και μόνοι
  Tους εχθρούς να πολεμήσουν
  Δύνανται, και να νικήσουν.
  Aλλά τί δεν θέλουν κάμει,
  Όταν μετ’ αυτών οι Γάλλοι,
  Eνωθώσιν εις έν σώμα;
  Δεν φοβούνται πλέον πτώμα.
  Έως πότ’ η τυραννία;
  ZHTΩ H EΛEYΘEPIA!

  Θ.

  Θαυμαστοί Γενναίοι Γάλλοι,
  Kατ’ εσάς δεν είναι άλλοι,
  Πλην Γραικών, ανδρειωμένοι,
  K’ εις τους κόπους γυμνασμένοι.
  Φίλους της ελευθερίας,
  Tων Γραικών της σωτηρίας,
  Όταν έχωμεν τους Γάλλους,
  Tίς η χρεία από άλλους;
  Γάλλοι και Γραικοί δεμένοι,
  Mε φιλίαν ενωμένοι,
  Δεν είναι Γραικοί ή Γάλλοι,
  Aλλ’ έν έθνος Γραικογάλλοι,
  Kράζοντες, «Aφανισθήτω,
  K’ εκ της γης εξαλειφθήτω
  H κατάρατος δουλεία!
  ZHTΩ H EΛEYΘEPIA!»

  6ον Πῶς! Ἰδιωτικῶς δὲν χρηματοδοτήθηκε ὁ Μακεδονικὸς Ἀγώνας ; Ὁ «Ἀβέρωφ» ; Οἱ ἐπαναστάσεις τῆς Κρήτης ; ἡ Ἀνεξαρτησία τῆς Βορείου Ἠπείρου ; Φυσικὸ εἶναι κάθε κράτος νὰ ὑστερεῖ σὲ σύγκριση μὲ τὶς προσπάθειες τῶν ζηλωτῶν μιᾶς μεγάλης ἰδέας. Τό δικό μας, ὅμως, ἔσπασε κάθε ρεκὸρ ἀνεπαρκείας. Ἂλλο ἂν τοῦ βγῆκε, ἁθροιστικῶς, σὲ καλό.

  7ον Ἡ Πόλη εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ἐθνικὰ κέντρα τοῦ Ἐλληνισμοῦ. Ὄχι σημαντικώτερο καὶ ὄχι ὑποδεέστερο ἀπὸ ἄλλα. Ἀσφαλῶς πολὺ περισσότερα ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ πολιτισμὸ διασώθηκαν στὴν Πόλη ἀπ` ὅτι στὴν Πελοπόνησο, ὅπου μαρτυρεῖται καννιβαλισμὸς τὸν 10ο μ.Χ. αἰῶνα! Σφάλλετε ὅταν γράφετε ὅτι ὁ Γεμιστὸς εἶχε ἀπήχηση στὴν Πελοπόνησο. Κι ἐκεῖ ἀντιπαθὴς ἦταν στὸν πολὺ λαό, ὅπως πάντοτε ἀντιπαθὴς εἶναι ὅποιος σκέπτεται ἐλευθέρως. Ἀλλὰ καὶ αὐτὰ ποὺ πρότεινε ἦταν ἐξ ἴσου ἀνέφικτα μὲ τὸ ὄραμα τοῦ Κοραῆ. Καὶ μὲ τὸ ὄραμα τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας, θὰ ἔλεγα. Ποῦ τὴν εἴδατε ἐσεῖς ;

 6. Ανταπαντώ:

  1ον Ωραία, το ελλαδικό κράτος έκαμε ό,τι μπορούσε. Κανείς δεν είναι τέλειος. Ένα μεγάλο τμήμα του Ελληνισμού, γύρω από την ιστορική του κοιτίδα, όντως απελευθερώθηκε. Οι άλλοι που διατείνονται ότι είναι αξιότεροι από εμάς και πιο ευφυείς και πιο προκομμένει, τί έχουνε να επιδείξουνε επ’ αυτού;

  2ον Τον διαχωρισμό δεν τον κάμω μόνο εγώ αλλά και ο ίδιος ο αθρογράφος. Εξάλλου ο όρος Ρωμιός, όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς στην Ήπειρο, στην Θεσσαλία, στην Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο τουλάχιστο δεν χρησιμοποιήται από τον λαό. Οπώτε είμαι υποχρεωμένος να διαφωνήσω μαζί σας.

  3ον Το όραμα του Κοραή ήτανε η δημιουργία εθνικού κράτους και δημιουργήθηκε, οπώτε η ιστορία εκ των πραγμάτων δικαιώνει μάλλον αυτόν παρά εκείνους οι οποίοι πίστευαν ότι με αφορισμούς προς την Δύση, δοξολογίες και τα συναφή θα περάσει η διοίκηση της αυτοκρατορίας από τους οθωμανούς στους Χριστιανούς.

  4ον Εγώ δεν γνωρίζω για καμία “Εθνεγερσία” εκτός της μικρής, όπως την αποκαλείται, Ελλάδος. Στην δε Πόλη οι Ρωμιοί συμβιβασμένοι, ως συνήθως με τον κατακτητή, ανεβοκατέβαζαν σε διαστήματα διετίας τον έναν Πατριάρχη μετά τον άλλον. Όσο για τα νησιά, θα έχετε πιστεύω υπόψην σας, την συνδρομή των σπετσιωτών, υδραίων και ψαριωτών στον αγώνα.

  5ον Ο Κοραής, σε αντίθεση με τον Μαυροκορδάτο και τον Νέγρη, δεν ραδιουργούσε, ούτε εκλιπαρούσε τους ξένους, όπως τον Λόρδο Byron για οικονομική στήριξη. Ποιός τους κάλεσε αυτούς τους ανατολίτες να έρθουνε στην Ελλάδα και να σπείρουνε την διχόνοια ανάμεσα στους αγωνιζόμενους;

  6ον Μην αστειευόμαστε. Ασφαλώς και υπήρχανε εστίες αντίστασης, αλλά ο Μακεδονικός Αγώνας πήρε σαφώς θετικότερη τροπή, από την στιγμή που το κράτος συνέδραμε έστω ανεπίσημα με την αποστολή αξιωματικών, πυρομαχικών και χρημάτων. Έσπασε όλα τα ρεκόρ υστέρησης το ελληνικό κράτος, που έστειλε τα παιδιά του να πεθάνουνε στην Ήπεριο, στην Μακεδονία, στην Θράκη και αργότερα στην Ιωνία; Μα τί λέτε επιτέλους; Όλοι οι εκπρόσωποι του αλύτρωτου Ελληνισμού, από την Αδριατική μέχρι το Βατούμι, στην Αθήνα έστελναν εκκλήσεις για βοήθεια, φανταστείτε δηλαδή τί θα γινότανε, εάν δεν είχαμε ελληνικό κράτος το 1912 και 1913 όταν διαλυότανε η οθωμανική αυτοκρατορία και διανεμότανε τα εδάφη της.

  7ον Κέντρο του Ελληνισμού ήτανε μόνο εάν ταυτίσουμε τον Ελληνισμό με την Ορθοδοξία. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση θα ισχυριζόμουνα ότι συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο. Έκαμαν ότι περνούσε από το χέρι των για να υποβαθμίσουνε την περιοχή, όπου ακολούθησε η Εθνεγερσία. Ο δε Γεμιστός, αντιπαθής ήτανε μόνο σε εκείνους οι οποίοι δοξάζουνε από το πρωί μέχρι το βράδυ τον Θεό, ίσα ίσα για να τους ανταμοίψει με την είσοδό των στον παράδεισο. 1000 και πλέον χρόνια, είδατε εσείς καμία σπουδαία φιλοσοφική σκέψη να αναπτύχθηκε στην Πόλη εκτός από την Χριστολογία;

 7. 1ον Ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν Σολωμό, Κάλβο, Καβάφη, Τσίρκα, Σεφέρη. Καλὰ εἶναι, νὰ τ’ ἀφήσω ;
  2ον Κακῶς κάνει ὁ ἀρθρογράφος καὶ διαχωρίζει. Ἔχετε νὰ δώσετε πηγὴ γι’ αὐτὸ ποὺ λέτε γιὰ Ἤπειρο, Θεσσαλία, Στερεὰ Ἑλλάδα καὶ Πελοπόνησο ;
  3ον Ἀμφιβάλλω βασίμως γιὰ τὸ ἂν τὸ ἑλλαδικὸ μόρφωμα εἶναι ἐθνικό, ἀλλὰ εἶμαι ἀπολύτως βέβαιος ὅτι κράτος δὲν εἶναι. Θεμελιῶδες χαρακτηριστικὸ τοῦ κράτους εἶναι ἡ οἰκονομικὴ ἐπάρκεια, πρᾶγμα ποὺ τὸ ἐν λόγῳ μόρφωμα πανθομολογουμένως δὲν ἔχει.
  4ον Δὲν εἶσθε ἐπαρκῶς ἐνημερωμένος. Ἂν θέλετε πηγές, εἶναι στὴν διάθεσή σας. Γιὰ τὰ «διεθνοποιημένα. νησιά, τὸ ὁποῖα ἦταν ζῶνες έλευθέρου έμπορίας τῆς Ὀθωμανικῆς Αύτοκρατορίας ἔκανα ρητὴ ἐξαίρεση καὶ τὴν αἰτιολόγησα. Γιατὶ ἐπανέρχεσθε ;
  5ον Ἐμ βέβαια, ὁ Κοραῆς δὲν εἶχε νὰ συντηρήσει ἐνόπλους. Πίεζε, ὅμως, φορτικώτατα τοὺς εὐπόρους νὰ ταίζουν τοὺς παρασιτικοὺς λογιωτάτους. Λέτε οἱ μαθητὲς του αὐτοὶ οἱ λογιώτατοι δὲν εἶχαν εὐθύνη γιὰ τὶς διαιρέσεις τῆς Ἐπαναστάσεως ; Οἱ σύγχρονοι τοὺς καταλογίζουν πολλὰ καὶ βαρύτατα. Πλεῖστα ἀπὸ τὰ διχαστικὰ κηρύγματα ἔχουν γραφεῖ άπὸ τὸ χέρι τους. Καὶ ὅσο πιὸ ἄκαπνοι ἦσαν, τὸσο ὀξύτερη ἦταν ἡ γραφῖδά τους. Σύνηθες τὸ φαινόμενο καὶ σὲ ἄλλα ἔθνη.
  6ον Ὁ ἐνθουσιασμὸς τοῦ λαοῦ γιὰ τοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες, τὸν ὀποῖο συμμερίσθηκαν πάντοτε οἱ ἀπόδημοι, δὲν πρέπει νὰ συγχέεται μὲ τὴν κρατικὴ προσπάθεια, ἡ ὁποία καὶ πλημμελὴς ἦταν πάντοτε καὶ διστακτική. Ἀσφαλῶς καλύτερα ποὺ ὑπῆρχε τὸ ἑλλαδικὸ κρατικὸ μόρφωμα. Ἀκόμη καλύτερα, βέβαια, νὰ ὑπῆρχε κράτος.
  7ον Τοὺς ἀρχαίους συγγραφεῖς άπὸ τοὺς Πελοπονησίους τοὺς ἔχουμε ; Μᾶλλον χρειάζεσθε περισσότερη πληροφόρηση. Στην διάθεσή σας πάντοτε γιὰ ὁτιδήποτε χρειασθεῖτε.

 8. 1ον εννοούσα φυσικά πολεμικές ενέργειες γιατί οι τέχνες και τα γράμματα από μόνα τους δεν επιφέρουνε γεωπολιτικές μεταβολές.

  2ον η πηγή είμαι εγώ ο ίδιος ο οποίος κατάγομαι από την Ήπειρο.

  3ον για το παρόν ελληνικό κράτος μπορεί κάποιος να έχει πολλές απόψεις. Γεγονός όμως είναι, ότι οι Έλληνες απέκτησαν για πρώτη φορά μια εστία προστασίας και αναφοράς και οπωσδήποτε εντός αυτού έχουνε σταματήσει οι πάσης φύσεως γενοκτονίες και διωγμοί σε βάρος του Ελληνισμού.

  4ον η δική μου αναφορά αφορούσε τα νησιά τα οποία συμμετείχανε στην Εθνεγερσία, εκτός και εάν έχετε πληροφορίες οι οποίες θέλουνε την Ύδρα, τις Σπέτσες και τα Ψαρά να μην συμμετέχουνε στην Εθνεγερσία.

  5ον κοιτάχτε, από όσο γνωρίζω ο Μαυροκορδάτος τις ραδιουργίες σε βάρος των αγωνιστών δεν τις χρηματοδοτούσε από την τσέπη του. Αυτός ήτανε εξάλλου και ο λόγος για τον οποίον ο Κολοκοτρώνης έπρεπε να φυλακιστεί, ώστε να έρθει το δεύτερο δάνειο.

  6ον προφανώς ανήκετε σε εκείνους οι οποίοι συνηθίζουνε να απαιτούνε από το κράτος (αν και είχα διαφορετική εντύπωση). Αλλιώς δεν εξηγήται το γεγονός, ότι δεν έχεται απολύτως καμία κατανόηση για την δυσχερή κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει το κράτος μετά τον ατυχή πόλεμο του 1897, ο οποίος επισημοποίησε τον διεθνή οικονομικό (συνεπώς και πολιτικό) έλεγχο. Το ελληνικό κράτος και οι κυβερνήσεις του έκαμαν πραγματικά ό,τι είναι δυνατόν για να ενισχυθεί ο αγώνας.

  7ον οι αρχαίοι συγγραφείς, όπως θα έχετε ακουστά, δεν αυθυπήρχανε, αλλά είχανε ένα πολιτικό υπόβαθρο με κέντρο την κλασσική Αθήνα, την Σπάρτη, την Κόρινθο και τις αποικίες των στην Ιωνία. Ποτέ ο Ελληνισμός δεν είχε εθνικό κέντρο με αυτή την έννοια. Το σημείο αναφοράς ήτανε η πόλη, η πατρίδα κάτι το οποίο σήμερα μεταφράζεται και στον έντονο τοπικισμό ο οποίος μας χαρακτηρίζει.

  Δεν μπορούμε λοιπόν να τα βάζουμε με το ελληνικό κράτος αλλά παράλληλα να τα περιμένουμε όλα από αυτό. Αυτές είναι ανατολίτικες νοοτροπίες!

 9. Κυριε Γεωργανα γιατι δεν το ομολογειτε ευθαρσως πως ο Νενεκος ειναι το προτυπο σας. Το αγχος της αποδομησης του Ελληνικου εθνικου κρατους ειναι μεγαλο αλλα ας το παρει το ποταμι να μπουμε σε μια στοιχειωδη συζητηση. Το προβλημα του αν επρεπε να υπαρξει νεοελληνικο εθνικο κρατος λυθηκε το 1908 με τους νεοτουρκους. Εκει ειδαν ολοι οι Καραθεοδωρη Πασα οτι το κεφαλι τους ειναι επιφοβο γιατι οι νεοτουρκοι δεν ειχαν σκοπο να κανουν μια χαρουμενη πολυπολιτισμικη κοινωνια. Σαφεστατα οι επαναστατημενοι του 1821 δεν ειχαν τις μαγικες ικανοτητες να προβλεψουν πως 87 χρονια μετα τα πειραματα της Ελληνοτουρκικης φιλιας δεν πιανουν. Προσπαθησε η διπλωματια των σεισμων πιο προσφατα και απετυχε το ιδιο.

  Οσο για το υβριστικο περι μορφωματος σαφεστατα ο καθενας μπορει να το λεει. Και βεβαια οι καλοθελητες υπηρξαν παντα. Παραδειγμα ο καθε δωσιλογος μπορουσε να δικαιολογησει με αυτον τον τροπο (περι μορφωματος οχι αληθινου κρατους) πως οι Ναζι ειναι φιλοι μας και απογονοι του Μαουερ, οπως και οι κομμουνιστες οταν κατηγγειλαν την κουτση δημοκρατια μετα τον εμφυλιο για να δικαιολογησουν την δικια τους αντιπροταση. Ο καθενας μπορει να μιλαει για μορφωμα επειδη σαν κρατος εχει αποτυχει υποτιθεται διαχρονια. Αυτο βεβαια βολευει σαν θεωρια και μπορουμε να βρουμε 5-10 μορφωματα παγκοσμιως. Τυχαια να αναφερω την Αργεντινη και την Πορτογαλια οι οποιες ενδεχομενως κατα τον κυριο Γεωργανα να καλοπερνουσαν με καποιον γοβερναδορ Δον Αριας και με τους δικους τους ντοπιους φαναριωτες. Ε σημερα η μειωμενη φοροδοτικη ικανοτητα το μορφωματος μπορει να ειναι πρωτης ταξεως δικαιολογια για τους σκληρα φορολογουμενους της Τουρκικης Ενωσης Ξανθης να ρωτησουν σαν τον Μαρευ Ροθμπαρντ τι κανει η κυβερνηση με τα λεφτα μας και να αποφασισουν πως το μορφωμα, παραμορφωθηκε και εμεις απλα θελουμε εν ειρηνη παραμορφωμενοι και εν αποσχισει συναδελφωμενοι με τους χριστινους εξαδελφους μας να εχουμε στον Εχινο μια εικονα του Κεμαλ Ατατουρκ.

  Και ενταξει επειδη εχουμε μορφωμα και οχι κρατος, ο καθε Γεωργανας, ανωνυμος, Παπαδοπουλος, Κωνσταντινιδης κλπ να αποφασισουν πως χαλλλλαρα που λενε οι Σαλλλονικεις να ξυστουμε περιμενοντας το θαυμα το μορφωμα να γινει κρατος. Οποτε εν τη απουσια του ουρανοκατεβατου Μαουερ, ημεις χαλλλαρα ξορκιζουμε το Ελλαδικο κρατος (που ξεβρακωτο καταφερε να παιξει την διπλωματια των Μεγαλων Δυναμεων και να υπερδιπλασιαστει) αγναντευοντας το ονειρο της Ελληνικης Ελβετιας. Αλλωστε οι μεγαλυτεροι ζηλωτες ηταν οι πελοποννησιοι και οι κρητικοι γρφιαδες-μπατσοι (οπως τους ειπε ο μεσιε Τρεμοπουλος) που παρατησαν τα χωραφια τους και εδωσαν το αιμα τους για την Μακεδονια. Α ξεχασα ως μορφωμενοι δημιουργησαν μορφωμα.

 10. Έλεος πλοίαρχε!!! Μην γράφεις για πράγματα που δεν ξέρεις! Πέραν των άλλων απίθανων …, ο Ιουστινιανός “σλάβος”;;; Αυτά τα λέγαν οι πανσλαβιστές του 19ου αι., και σήμερα οι σκοπιανοί.
  Κύριε Γεωργ. Ιακ. Γ …, γιατί θεωρείτε το “ελλαδικό κράτος διαχρονικά αποτυχημένο” και “το όραμα του εθνικού κράτους αδύνατο να πραγματοποιηθεί;;; Αυτό που έχουμε εδώ και κοντά διακόσια χρόνια, που μπόρεσε να υπερδιαπλασιασθεί σε διάστημα ενός αιώνα, που προώδευσε και αναπτύχθηκε μέχρι την παρακμή της τελευταίας τριακονταετίας τι είναι;;; Θα προτιμούσατε να μέναμε ραγιάδες μέχρι να μας “γενοκτονήσουν”;;; ΄
  Αν και καμιά φορά είναι υπερβολικός, εδώ ο imago έχει απόλυτο δίκιο.

 11. @Λόγιος
  Καλῶς τοῦ τὰ γράφετε τοῦ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ. Τῶν Ἑλληνοφώνων αὐτοκρατόρων αἰδημόνως παραλείπει νὰ άναφέρει τὴν καταγωγή.
  Τὸ ὅτι τὸ ἑλλαδικὸ κρατικὸ μόρφωμα εἶναι ἀποτυχημένο διαχρονικῶς εἶναι συμπέρασμα ποὺ προκύπτει άπὸ τὴν ὅλη ἱστορικὴ πορεία τῶν Ἑλλήνων. Κράτος μὲ τὴν ἔννοια τῆς ὑπεροχῆς τῶν νόμων έπὶ τῶν ἀνθρώπων δὲν μπορεῖ νὰ άνεχθεῖ ἡ εὐφυῖα τῶν Ἑλλήνων. Οἱ Ρωμαῖοι, ναί, οἱ Εὐρωπαῖοι τῶν νεωτέρων χρόνων καὶ οἱ Ἀμερικανοί, ἴσως. Οἱ Ἕλληνες, ἀρχαῖοι καὶ νέοι, ποτέ.
  Ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ ἐντεῦθεν ἔχουμε, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀνομία, καὶ τὴν κακὴ οἰκονομικὴ διαχείριση μὲ τακτικὲς πτωχεύσεις. Δὲν εἶναι νέο τὸ φαινόμενο.

 12. @imago
  1ον Πολεμικὲς ἐνέργειες; ἐμ δὲν εἴπαμε ὅτι ὅσες ἔγιναν ἀπὸ τὸ κράτος ἦταν ἐξ ἀνάγκης; Νὰ θυμίσω ὂτι χωρὶς τοὺς ἀποδήμους, Ἀβέρωφ νίξ ; Συνεπῶς, Μελούνα καὶ πολύ μᾶς ἦταν; Ὅσες πολεμικὲς ἐνέργειες ξεκίνησε τὸ ἑλλαδικο κράτος μὲ πρωτοβουλία του (τρομάρα του), άπὸ τὴν εἰσβολὴ ἀτάκτων στὴν Θεσσαλία κατὰ τὴν διάρκεια του Κριμαϊκοῦ Πολέμου, μέχρι τὴν άνακίνηση τοῦ Κυπριακοῦ ἦταν άποτυχημένες.
  2ον Ἀφοῦ προσφέρετε τόσο άντιπροσωπευτικὸ δεῖγμα, λέω νὰ συμφωνήσουμε ὅτι τὸ ζήτημα εἶναι άνοικτὸ μέχρι νὰ μαζέψουμε περισσότερες παρατηρήσεις.
  3ον Εμ πῶς νὰ μήν σταματήσουν οἱ διωγμοὶ καὶ οἱ γενοκτονίες; Ἀφοῦ ἐξαφανίσθηκαν οἱ Ἕλληνες ἀπὸ παντοῦ ἀλλοῦ. Ἀφῆστε καὶ τὰ δικά μας ἐπιτεύγματα σὲ ἐσωτερικὴ γενοκτονία.
  4ον Τὰ περισσότερα νησιὰ, λοιπόν, ἦταν έναντίον τῆς Ἐπαναστάσεως. Διότι Ὕδρα, Σπέτσες καὶ Ψαρὰ εἶναι μόνον τρία. ὑπάρχουν σίγουρα πάνω ἀπὸ τέσσαρα ἄλλα.
  5ον Ἐμ ὁ Κολοκοτρώνης ἀπὸ τὴν τσέπη του χρηματοδοτοῦσε τὸν πόλεμο; Γδύσανε οἱ ὁπλαργηγοὶ τὸν κόσμο, δῆθεν γιὰ τὶς άνάγκες τοῦ πολέμου, καὶ ὅποιος ἤξερε γράμματα νὰ πάρει δάνειο ἔπαιρνε καὶ τὴν ἐξουσία. Κάπως ἔτσι, ἄλλωστε, πορευόμαστε καὶ σήμερα.
  6ον Ἡ χρεωκοπία προηγήθηκε τοῦ ἀτυχοῦς πολέμου τοῦ 1897. Μήν γράφουμε ἀνακρίβειες.
  Διαβάστε τὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἀνθυπολοχαγοῦ, τότε, Ἱωάννου Μεταξᾶ γιὰ νὰ ‘δεῖτε χάλι μαῦρο τοῦ κράτους τότε. Ποὺ ´ηθελε καὶ πολεμικὲς ένέργειες !
  7ον Γιὰ νὰ μᾶς ἔλθουν οἱ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς, κάποιοι τοὺς ἀντέγραφαν γιὰ πάνω άπὸ 1000 χρόνια. Οἱ περισσότεροι ἀπ’ αὐτοὺς δούλεψαν στὴν Κωνσταντινούπολη, τὸ θέλετε δὲν τὸ θέλετε.

 13. @Ανώνυμος
  Γράψετε ἀπρεπῶς, άλλὰ ἐπωνύμως, ἄλλως θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ ἰσχυρισθεῖ ὅτι δικό σας πρότυπο εἶναι ὁ καταδότης μὲ τὴν κουκούλα τῶν μπλόκων τῆς Κατοχῆς.

 14. “Η ελληνική οικογένεια των Κομνηνών, η οποία αναφέρεται για πρώτη φορά στις πηγές επί Βασιλείου Β’, καταγόταν από ένα χωριό που δεν απείχε πολύ από την Αδριανούπολη. Αργότερα μέλη αυτής της οικογενείας εξελίχθηκαν σε μεγαλοκτηματίες της Μικράς Ασίας”. (Α.Α.ΒΑΣΙΛΙΕΦ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ).
  Η δυναστεία των Κομνηνών ήταν ελληνικής καταγωγής όπως και οι δυναστείες των Αγγελων και των Παλαιολόγων. Από το δέκατο αιώνα το “Βυζάντιο” διαμορφώνεται σε μια αυτοκρατορία στην οποία είναι κυρίαρχο το ελληνικό στοιχείο.

 15. Κυριε Γεωργανα μπορω να βαλω ενα ονομα Κωστας Χαρτοματζιδης, δεν ειναι το πραγματικο μου, αλλα αν σας κανει για να απαντησετε πολυ ευχαριστως να το υιοθετησω. Η πρεμουρα βεβαια του ονοματος δεν ξερω γιατι σας εχει πιασει, αφου στον κουκουλοφορο κατα την λογικη σας ιμαγκο απαντατε μια χαρα, εκτος βεβαια αν υπαρχει οσιος Ιμαγκο του οποιου η εορτη μου διαφευγει. Σαφεστατα δικαιωμα σας να με αποκαλειτε κουκουλοφορο οπως και εγω νενεκο. Απλα επειδη εχω ομοιομορφα κριτηρια που δεν εχετε εσεις (μιλω με τον εναν κουκουλοφορο αλλα οχι με τον αλλο). Ως Κωστας Χαρτοματζιδης πλεον αφου τοσο σας χαλαει το Ελληνικο κρατος και επειδη προφανως στην Εθνεγερσια θα προστατευατε τις κοτουλες και τα προβατα σας, γιατι παιδευεστε και δεν ξενιτευεστε. Αν ειστε ηδη ξενιτεμενος, αποσυρω το σχολιο.

  Το οτι γραφω απρεπως ειναι μια αδυναμια που εχω. Λυπαμαι σε νενεκους δεν μπορω να γραψω ευπρεπως. Οσο για τις τακτικες πτωχευσεις ας δουμε ποσο τακτικες και ποσες ηταν βρε αδερφε 1827, 1843, 1893 και 1932. Η πρωτη πτωχευση ηταν του 1827 απο ενα κρατος που μολις ιδρυοταν και το 1932 απο ενα κρατος που καταχρεωθηκε μετα απο μια δεκαετια πολεμων, χρεωθηκε για να στεγασει μερικα εκατομμυρια προσφυγων και που βεβαια το 1932 υπηρχε η διεθνης οικονομικη κριση που χρεωκοπησε σχεδον ολες τις οικονομιες. Αν πουμε. Πραγματικη πτωχευση κακοδιαχειρισης ηταν του 1893. Για το αισχρο παιχνιδακι του 1843 δεν σας παιρνει.

  Εδω κοτζαμ Γερμανια περασε απο την επιτροπη Ντοουζ καπου τον μεσοπολεμο για αναδιαρθρωση χρεους, επισης δεν ξερω αν εχετε ομολογα της εποχης του Καιζερ, οπως επισης ομολογα του Ανσλους (1938) στα οποια παλι η Γερμανια εκανε ντηφωλτ. Οποτε οι εξυπνακισμοι περι τακτικης χρεωκοπιας δεν περνανε, αρκει καποιος να ξερει λιγη ιστορια. Και επαναλαμβανω δικαιωμα καποιου παρεα με την Ρεπουση, την Φραγκουδακη, τον Λιακο και αλλους να οικτιρουν το νεοελληνικο κρατος. Δικαιωμα μας να αγωνιζομαστε χωρις να περιμενουμε καποιον να μας σωσει, για να το βελτιωσουμε. Τελικα η ανατολιτικη μοιρολατρια και ο νενεκισμος πανω πακετο.

 16. συνεχίζω να ανταπαντώ:

  1ον δεν διαφωνεί κανείς στην συνδρομή των αποδήμων. Ωστόσο πόσες επιτυχείς εκβάσεις πολεμικών αναμετρήσεων είχαμε χωρίς το ελληνικό κράτος; Οι βαλκανικοί πόλεμοι, χωρίς ελληνικό κράτος από ποιόν θα διεξαγάγονταν, από τους φαναριώτες;

  2ον αυτό όμως ισχύει εξίσου και για όσους υποσητρίζουνε τα αντίθετα από εκείνα τα οποία υποστήρίζω εγώ. Δεν σας είδα πουθενά να τους λέτε να μην προβαίνουνε σε γενικότητες σχετικά με την απόδοση του αυτοπροσδιοριστικού χαρακτηρισμού “Ρωμιός” όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο. Γιατί;

  3ον Εξαφανίστηκαν είτε επειδή τους σκοτώσανε είτε επειδή διέφυγαν στην ελεύθερη Ελλάδα για να γλιτώσουνε την μοίρα η οποία τους περίμενε εκεί όπου δήθεν ανθούσε η Ρωμιοσύνη.

  4ον Εγώ δεν εννούσα τις προθέσεις εκείνων οι οποίοι δεν συμμετείχανε στην επανάσταση, αυτές μου είναι αδιάφορες. Αυτό το οποίο συζητάμε είναι οι προθέσεις εκείνων οι οποίοι επαναστατήσανε. Είναι άστοχο λοιπόν να ασχολείσται με εκείνους οι οποίοι δεν επαναστάτησαν.

  5ον Ο Κολοκοτρώνης δεν λάδωνε κανέναν για να πάρει αξιώματα. Αυτά τα αξιώματα εξάλλου του τα παραχωρούσανε οι ίδιοι οι αντίπαλοί του, όταν αυτά έφεραν μαζί των περισσότερο βάρος από ότι χλυδή και καλοπέραση.

  6ον αυτό και έτσι να ήτανε, μάλλον ενισχύει την άποψή μου ότι το ελληνικό κράτος δεν μπορούσε και όχι δεν ήθελε να συνεισφέρει περισσότερα στον Μακεδονικό Αγώνα. Αφού λοιπόν συμφωνούμε για την δυσχερή κατάσταση την οποία αντιμετώπιζε το ελληνικό κράτος εκείνη την εποχή, δεν υπάρχει νομίζω λόγος για εσάς, να εξακολουθείτε να κατηγορείτε το ελληνικό κράτος για το γεγονός ότι δεν βοήθησε παραπάνω τον Μακεδονικό Αγώνα.

  7ον Ελληνικά έργα διασώθηκαν και λόγω των Αράβων αλλά καί των δυτικών. Εξάλλου το γεγονός ότι στα ελληνικά σχολεία διδάσκονται και οι ιδέες του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και όχι μόνο η ιστορία του εβραϊκού λαού, το χρωστάμε αποκελιστικά και μόνο στους δυτικούς και στους απόδημους Έλληνες διαφωτιστές, οι οποίοι πέρασαν τα πάνδεινα, όταν πριν την Εθνεγερσία προσπάθησαν να διδάξουνε τα αντίστοιχα έργα στα σχολεία του υπόδουλου γένους. Είναι λυπηρό να βλέπω ανθρώπους να συμψηφίζουνε την πρωτοτυπία των έργων της κλασσικής εποχής με την αντιγραφή των επί Βυζαντίου.

 17. @imago
  Νὰ πᾶμε ἀνάποδα ;
  7ον Ἐμ ἀφοῦ ὁ ἀρχαῖος κόσμος δὲν μποροῦσε νὰ πείσει γιὰ τὴν ἀξία του καὶ τὶς ἀξίες του οὔτε τὸν ἑαυτό του, πῶς θὰ ἔφθαναν σὲ μᾶς τὰ ἔργα του παρὰ μὲ τὴν ἀντιγραφή; Διαφωνῶ ὅτι μόνον ἡ πρωτότυπη σκέψη ἀξίζει. Ἀξίζει ὅταν βρίσκει σημεῖο ἐπικοινωνίας μὲ τὸν κοινὸ θνητό. Καὶ ὅταν τὸν πείθει νά καταβάλει τὸ ἀμύθητο γιὰ τὴν ἐποχὴ κόστος τῆς ἀντιγραφῆς τῶν χειρογράφων.
  Χωρὶς τοὺς Ἀνατολικοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἡ γνώση ποὺ μᾶς ἦλθε ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο κόσμο καὶ ἀπείρως λιγώτερη καὶ ἀβυσσαλέως κατωτέρας ποιότητος θὰ ἦταν. Διότι, ὅπως φαίνεται καθαρὰ ἀπὸ τὰ βιβλία τους, δὲν μποροῦσαν νὰ συλλάβουν τὸν κόσμο χωρὶς τὰ ἔργα τοῦ πνεύματος. Συνέχεια τοῦ κόσμου αὐτοῦ ἦταν, ὅπως εἴμαστε κι ἐμεῖς. Ἡ ἰδέα τοῦ Γίββωνος στὸ τέλος τῆς ἱστορίας του ὂτι δῆθεν μπορεῖ νὰ χτισθεῖ πνευματικὴ γέφυρα πάνω ἀπὸ τοὺς Μέσους Χρόνους, θὰ φαινόταν φαιδρὴ καὶ στοιχεῖο πνευματικῆς παρακμής στοὺς ἀρχαίους φιλοσόφους.
  Ἀλλὰ καὶ οἱ περισσότεροι Νεοέλληνες διαφωτιστές, κληρικοὶ δὲν ἦταν; Διαβάστε τὸν Σάθα νὰ δεῖτε ὅτι καὶ ἐπὶ δουλείας οἱ Ἕλληνες εἶχαν πνευματικὴ ζωή. Καὶ καθόλου δὲν πέρασαν τὰ πάνδεινα οἱ λογιώτατοι. Ἀντιθέτως, οἱ Ἑλληνικὲς κοινότητες ξόδευαν σημαντικὰ ποσὰ γιὰ σχολεῖα.
  6ον Διαβάστε καὶ καμμία σύγχρονη πηγή. Οἱ ἐκλεγμένοι ἡγέτες τῆς ἐποχῆς δὲν ἤθελαν ν`ἀκούσουν γιὰ δουλειά, εἴτε πολεμικὴ, εἴτε εἰρηνική. Μόνο γιὰ τὴν μάσα. Καὶ ἡ χρεωκοπία δὲν πέφτει ἀπὸ τὸν οὐρανό. Μὲ τὶς σπατάλες ἐπέρχεται.
  5ον Μὰ ἡ συζήτηση δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ ἀξιώματα. Κτήματα πῆρε ὁ Κολοκοτρώνης πολλὰ μετὰ τὴν Ἐπανάσταση ; Ἀρκετὰ γιὰ νὰ μὴν ξαναδουλέψει τὸ σόϊ του. Μὴν βγάλουμε καὶ τὸν Κολοκοτρώνη Κοραϊστή !
  4ον Οἱ ἱστορικὲς πηγὲς ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως γράφουν ὅτι οἱ μισοὶ Ἕλληνες ἦταν πολὺ εὐχαριστημένοι ἀπὸ τὴν κατάστασή τους στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία. Καὶ μᾶλλον λίγους λένε, διότι καὶ οἱ ἐπαναστατημένοι ἒνα κράτος ὅμοιο μὲ τὸ Ὀθωμανικὸ ἔφτιαξαν.
  3ον Τοὺς πρόσφυγες ποὺ ἔσωσε τὸ ἑλλαδικὸ κράτος, ποιὸς τοὺς εἶχε στείλει στὴν Σμύρνη, τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν Αἴγυπτο, ἀπ`ὅπου τοὺς ἔδιωξε, τελικῶς, ὁ ἐθνικισμὸς τῶν έντοπίων ; Νομίζω ἡ κακοδιοίκηση καὶ συνακόλουθη ἀνέχεια τοῦ ἑλλαδικοῦ βασιλείου ἔχει σοβαρὴ εὐθύνη. Καὶ ἔγινε ἡ σωτηρία τους μὲ τὸν ἀνθρωπίνως άποτελεσματικώτερο τρόπο καὶ μὲ λογικὸ κόστος ; Ὅταν ρίξεις τὸ καράβι στὴν ξέρα, δὲν σημαίνει ὅτι εἶσαι καλὸς καπετάνιος ἐπειδὴ κατέβασες βάρκες καὶ δὲν τοὺς ἔπνιξες ὅλους.
  2ον Τὶ νὰ γίνει. Ὁ αὐτοπροσδιορισμὸς ἔχει γίνει τῆς μοδὸς, λόγῳ τοῦ ζητήματος τοῦ σφετερισμοῦ τῆς ὀνόματος τῆς Μακεδονίας. Οἱ πηγὲς ποὺ ἔχουμε μᾶς λένε ὅτι οἱ Χριστιανοὶ τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας αὐτοπροσδιορίζονταν ὡς Ρωμαῖοι, ἀλλὰ καὶ ὡς Ἕλληνες. Οἱ ἴδιοι οἱ αὐτοκράτορες «Ρωμαίων» γράφουν ὅτι εἶναι καὶ Ἕλληνες. Ἀντίστοιχα παρατηροῦμε καὶ ἐπὶ Τουρκοκρατίας. Διαβάστε τὸ ἀφιέρωμα τοῦ Ἀντιβάρου γιὰ τὸ ζήτημα ποὺ ξεκαθαρίζει τὸ πρᾶγμα. Τὄχουν μελετήσει πολὺ ἀξιώτεροι άπὸ μᾶς. Γιατὶ νὰ μὴν ἐπωφελούθα ἀπὸ τὴν ἐργασία τους;
  1ον Οἱ πλέον ἐπιτυχεῖς ἐκβάσεις ἀναμετρήσεων εἶναι ὅταν ἀποφύγει κανεὶς τὶς ἀναμετρήσεις. Δεύτερον, πρέπει νὰ εἶναι κανεὶς προετοιμασμένος, διπλωματικῶς καὶ στρατιωτικῶς, γιὰ τὴν περίπτωση ποὺ θὰ τοῦ τὶς ἐπιβάλει ὁ άντίπαλος. Αὐτά θέλουν δουλειά. Ἔλα, ὅμως, ποὺ ὁ Ἕλληνας προτιμᾶ τὸ ραχάτι ! Καὶ ἂν μπορεῖ νὰ δανεισθεῖ γιὰ νὰ τεμπελιάζει, τόσο τὸ καλύτερο. Λέμε ὅτι τὸ ἑλλαδικὸ κρατικὸ μόρφωμα ἔσωσε τὸν Ἐλληνισμό. Τὸ δέχομαι γιὰ τὸν 20ό αἰῶνα, διότι ὁ 20ός αἰώνας ἦταν αἰώνας ἐξαιρετικὰ ἀποτελεσματικῆς βίας. Ἀλλά, θὰ πρέπει νὰ δεχθεῖτε ὅτι τὸ ἑλλαδικὸ κρατικὸ μόρφωμα ἔσωσε τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ ἀπὸ τὸν καταναγκασμὸ τῆς πολλῆς δουλειᾶς. Καὶ δὲν νομίζω ὂτι αὐτὸ εἶναι μακροχρονίως καλό.

 18. @Ανώνυμος-Κωστας Χαρτοματζιδης
  Τὸν καλύτερο λόγο γιὰ νὰ γράφει κανεὶς έπωνύμως τὸν δίνει τὸ ἴδιο τὸ σχόλιό σας. Διαβάστε, λοιπόν, ὅσα κατὰ καιροὺς ἔχω γράψει ἐπωνύμως, ὄχι μόνον στὸ Ἀντίβαρο ἀλλὰ καὶ στὸ ὑπόλοιπο διαδίκτυο, σὲ Ἑλληνικοὺς καὶ ξένους ἱστοτόπους καὶ θὰ διαπιστώσετε ὅτι εἶμαι Ἀνέδοτος-Σκοταδιστὴς-Θρησκόληπτος-Ἐθνικιστὴς-Τουρκοφάγος. Ἐνῶ, ἂν ἔγραφα ἀνωνύμως, πῶς θὰ εΐχα τοὺς τίτλους αὐτούς ;
  Δὲν εἶναι, ὅμως, ἐθνικισμὸς καὶ μάλιστα Ἑλληνικὸς ἐθνικισμὸς νὰ χαϊδεύουμε τ`αὐτιά μας ὅτι εἴμαστε περιούσιος λαὸς καὶ ὅτι πρέπει νὰ ἀποζοῦμε ἀπὸ τὴν πλούσια κληρονομιὰ τῶν προγόνων μας. Ραχατιλίκι εἶναι. Οὔτε εἶναι Ἑλληνικὸ νὰ ἀντιλέγουμε χωρὶς ἐπιχειρήματα, ἀλλὰ μὲ ἀπαξιωτικοὺς χαρακτηρισμούς. Ὅταν οἱ Σπαρτιάτες ἀπειλοῦσαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν παράταξη στὴν Σαλαμῖνα, ὁ Θεμιστοκλῆς δὲν τοὺς εἶπε δειλοὺς, νενέκους καὶ ἄλλα κοσμητικά. Φρόντισε νὰ ἔχει ἡ Ἀθήνα ἁποταμιεύσει τὶς προσόδους τπων μεταλλείων τοῦ Λαυρίου, ἀντὶ νὰ τίς ἔχει μοιράσει σὲ ἀργομισθίες. Καὶ μὲ τὶς ἀποταμιεύσεις, φρόντισε νὰ ναυπηγήσει στόλο ἀρκετὸ γιὰ νὰ τὸν ἀκοῦν οἱ σύμμαχοι.
  Γιὰ τὶς πτωχεύσεις τοῦ Ἑλλαδικοῦ κράτους μποροῦμε νὰ βροῦμε ἄπειρες ἐξηγήσεις. Γιὰ τὰ διαρκῆ, ἀπὸ ἱδρύσεώς του ἐλλείμματα, τόσο τὰ συνολικὰ στὸ ἰσοζύγιο ἐξωτερικῶν συναλλαγῶν, ὅσο καὶ τῆς δημοσίας διαχειρίσεως, ὅμως, πάλι οἱ περιστάσεις φταῖνε ; Δὲν φταίει καθόλου τὸ ἔλλειμμα παραγωγῆς, ἡ ὀκνηρία μας δηλαδή ; Ἂν μᾶς κατατρέχει τόσο τὸ ριζικό, λοιπόν, θὰ εἶναι διότι δὲν κάνουμε τακτικὰ εὐχέλαιο.

 19. 7ον μάλλον αστειεύσεσται κύριε!

  6ον μου φαίνεται ότι ήρθε η δική μου σειρά να σας παραπέμψω σε πηγές. Οι προσπάθειες του ελλαδικού κράτους κινήθηκαν στα όρια των δυνατοτήτων του.

  5ον ο Κολοκοτρώνης μπορεί εύστοχα να ισχυρίζεται ότι χωρίς αυτόν η επανάσταση δεν θα είχε αίσιο τέλος. Ήτανε ο βασικός συντελεστής της επιτυχίας. Ο Μαυροκορδάτος τί είχε προσφέρει στην Εθνεγερσία.

  4ον και επειδή οι μισοί Έλληνες ήτανε ευχαριστημένοι (και λερωμένοι) έπρεπε και οι άλλοι μισοί να συνεχίζουνε να ζούνε κάτω από τον οθωμανικό ζυγό. Δεν καταλαβαίνω, για τον Μαυροκορδάτο βρίσκεται την δικαιολογία ότι ήτανε πολιτικός και έπρεπε να ενεργεί σε ένα περιβάλλον με περιορισμούς. Για όλους του άλλους πολιτικούς της Ελλάδας δεν φαίνεται να έχεται ανάλογη κατανόηση.

  3ον τί λέτε κύριε, οι πρόσφυγες από την Ιωνία και των Πόντο, είχανε εγκατασταθεί στην Μ.Α. εξαιτίας της πολιτικής του ελλαδικού κράτους;

  2ον εμένα μου λέτε ότι δεν ξέρω ποιούς όρους χρησιμοποιούνε στην πατρίδα μου, αλλά εσείς ισχυρίζεστε ότι ξέρετε, πώς οι Έλληνες αυτοπροσδιοριζότανε τόσο ως Ρωμαίοι, όσο και ως Έλληνες. Δεν θα συνεχίσω το 2ον ερώτημα. Επιμένω: Γραικοί και όχι Ρωμιοί!

  1ον “Οἱ πλέον ἐπιτυχεῖς ἐκβάσεις ἀναμετρήσεων εἶναι ὅταν ἀποφύγει κανεὶς τὶς ἀναμετρήσεις”. Με αυτή την δικαιολογία οι ανατολίτες φαναριώτες σε σύμπραξη με τον κλήρο “απέφευγαν” τις αναμετρήσεις για την ελευθερία προτιμώντας να δοξάζουνε από το πρωί έως το βράδυ τον Θεό και να κλαίνε την μοίρα των. Από την στιγμή την οποία σκέφτεστε με αυτό τον τρόπο, δεν έχεται κατά την άποψή μου κανέναν λόγο να διαμαρτύρεσται για το ήθος των προγόνων μας οι οποίοι επαναστατήσανε. Τέτοιους υπηκόους σαν και εσάς ονειρεύεται κάθε κατακτητής!

  Χαίρομαι ειλικρινά για το γεγονός ότι έχεται μια τόσο αρνητική άποψη για τον Κολοκοτρώνη αλλά και για το ελλαδικό κράτος γενικότερα. Γιατί με φόντο τις άλλες αντιλήψεις σας θα ήτανε πράγματι προσβλητικό για αυτούς να είχατε καλύτερη άποψη για εκείνους!

 20. Κυριε Γεωργανα

  το οτι το Ελληνικο κρατος ηταν δημοσιονομικα ανευθυνο μαλλον θα πρεπει να ειδωθει απο αρκετες πλευρες. Επι της ουσιας το κρατος βρισκοταν σε μια ημισυνεχη κατασταση πολεμου απο το 1897 εως το 1922 μεχρι την χρεκοπια του 32. Μετα τον “εμφυλιο” το Ελληνικο κρατος της επαρατου δεξιας και κεντρου ηταν κρατος με οικονομικες επιδοσεις πρωτογνωρες, με εξαγωγες και χρεος 25% του ΑΕΠ μεχρι που ανελαβε ο παπατζης του ΠΑΣΟΚ. Ειναι ευκολο να πεταμε τον αφορισμο για την επιτυχια του Ελληνικου κρατους που υποτιμητικα το λετε μορφωμα. Σαφεστατα δεν εφησυχαζουμε και ζηταμε παντα το καλυτερο, αλλα προσκυνημενες και ραγιαδικες φρασεις του στυλ

  Τὸ ὄραμα τοῦ Κοραῆ (καὶ ὅλης τῆς τότε θριαμβολογούσης Δύσεως) γιὰ ἐθνικὸ κράτος ἦταν ὅλως ἀπραγματοποίητο. Τὸ διαχρονικῶς ἀποτυχημένο ἑλλαδικὸ κράτος εἶναι ἡ καλύτερη ἀπόδειξη. Ἡ πολυεθνικὴ αὐτοκρατορία, ὅπως βλέπετε καὶ σήμερα, μιὰ χαρὰ τὰ πάει, ὂχι διότι ἔχει καμμία ἰδιαίτερη ἀρετὴ, ἀλλὰ διότι ὑπάρχει στὴν πραγματικότητα. Τὸ ἐθνικὸ κράτος, ἀντιθέτως, εἶναι ἁπλῶς χίμαιρα.

  που καλουν στην υποταγη να μας λειπουν. Δεν ξερω την ηλικια σας, αλλα για τους 50 και ανω οι ανεπαρκειες και οι αποτυχιες της γενιας τους (που ηταν παταγωδεις σε σημειο να ειναι η μοιραια γενια για τον τοπο) δεν μπορει να ειναι μπουσουλας για εμας του νεωτερους. Οποτε αν η δικη σας αποτυχια εξιλεωνεται στην υποταγη και στην ανατολιτικη μοιρολατρεια, το καλυτερο που εχετε να κανετε ειναι ησυχως να αποσυρθειτε. Αν μαλιστα μας επετρεπαν και οι δημογραφικες και ιδεολογικες συνθηκες, η χαμενη γενια των σημερινων 30αρηδων κανονικα δεν θα επρεπε να πληρωνει το ΙΚΑ για τις συνταξεις σας. Αρκετο κακο εκαναν τα πολυτεχνιτικα και ερημοσπιτικα ιδεολογηματα σας. Επιτρεψτε μας ομως το κρατος οικο ανοχης που παραδωσατε να προτιμησουμε να το αναστηλωσουμε απο το να το χαρισουμε στην πολυεθνικη αυτοκρατορια.

 21. @Ανώνυμος-Κωστας Χαρτοματζιδης
  Γιὰ κακή σας τύχη εἶμαι ἀκριβῶς πενῆντα ἐτῶν. Ναί, ἤμουν τυχερὸς ποὺ γεννήθηκα στὰ χρόνια μεταξὺ ἀνεπαρκείας καὶ ἀφθονίας. Ὅπως θὰ πρέπει νὰ ἔχετε καταλάβει, δὲν θεωρῶ ὅτι τὸ νὰ δημιουργήσει ἕνας λαὸς ἐθνικὸ κράτος εἶναι ὁ κύριος προορισμός του. Οἱ Ἕλληνες ζήσαμε δίχως ἐθνικὸ κράτος γιὰ πολλούς, πολλοὺς αἰῶνες καὶ συνεισφέραμε πολλὰ στὸν πολιτισμὸ τοῦ κόσμου. Ἡ ὁργάνωση ἑνὸς συγχρόνου κράτους δέν εἶναι στὶς δυνατότητές μας. Ταλέντο γιὰ ὀργάνωση καὶ πειθαρχία κανένας λαὸς δὲν ἔχει. Ἁπλῶς ἐμεῖς φάγαμε πολύ λιγώτερο ξύλο ἀπ’ ὅτι ἔφαγαν, γιὰ παράδεγμα, οἱ Γερμανοὶ ἢ οἱ Σουηδοί. Γι’αὐτό, ὅταν αὐτοὶ ἐγκαθίστανται στὴν Ἑλλάδα, γίνονται πιὸ ἀπείθαρχοι ἀπὸ ‘μᾶς. Ἐδῶ, βλέπετε, ξύλο δὲν πέφτει. Ἑκατὸν ἐνενῆντα χρόνια εἶναι ἀρκετὰ γιὰ νὰ βγάλουμε συμπέρασμα. Σὲ τέτοιο βάθος χρόνου, δὲν ἔχουμε ἐλαφρυντικά. Δὲν μας πάει τὸ σύγχρονο κράτος. Δέν εἶναι, ὅμως, καὶ λόγος νὰ χαλᾶμε τὴν καρδιά μας. Ὑπερέχουμε σὲ ἄλλα πολὺ σημαντικώτερα.
  Μήπως οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἦταν καλύτεροι; Μόνον οἱ Ρωμαῖοι μπόρεσαν νὰ στήσουν κράτος καὶ νὰ ὀργανώσουν στρατὸ ποὺ ὑπέταξε πολλοὺς, μαζὶ καὶ τοὺς Ἕλληνες. Καὶ ὅμως, τὰ ἔργα τῆς σοφίας καὶ τῆς τέχνης τῶν Ἑλλήνων ὑπερέχουν καταφανῶς τῶν ἀντιστοίχων τῶν Ρωμαίων.
  Γιὰ τὴν ὑποταγή ποὺ μιλᾶτε, ποιός φταίει ποὺ γιὰ ὀγδόντα χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ ἐλλαδικοῦ κρατικοῦ μορφώματος ὁ λαὸς μετανάστευε μαζικὰ στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ; Περιφρονοῦσε, λοιπόν, ὁ λαὸς τὴν ἐλευθερία καὶ ἐπέλεγε τὴν ὑποταγή. Διότι, φαίνεται, οἱ Τοῦρκοι ἦταν εὐσπλαχνικώτεροι δυνάστες άπὸ τοὺς Ἕλληνες.
  ΥΓ Ψάξτε νὰ δεῖτε πῶς ὁρίζεται έπιστημονικῶς τὸ κράτος. Τότε θὰ δεῖτε ὅτι τὸ νὰ ἀκριβολογεῖ κανείς, δὲν εἶναι ὑποτιμητικό.

 22. @imago
  7ον Μᾶλλον μείνατε άπὸ έπιχειρήματα.
  6ον Δέν προκύπτει ἀπὸ τὰ γραφόμενά σας ἐπαφὴ μὲ ἱστορικὲς πηγές. Μία συγκεκριμένη παραπομπὴ παραδείγματος χάριν.
  5ον Ὁ ἴδιος ὁ Κολοκοτρώνης εἶπε ὅτι ἡ ἐλευθερία σώθηκε μὲ τὴν ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου (ὅπου οἱ Ἕλληνες ἦταν θεατές). Καὶ προσέθεσε ὅτι, γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἔπεσε πολύ ἡ ἀξία τῆς ἐλευθερίας. Ὁ ἄνδρας ἔχει τὴν ἀξία του. Τὸν προσβάλλουμε ὅταν τοῦ ἀποδίδουμε ἀρετὲς ποὺ δὲν εἶχε οὔτε ἐπεδίωξε ποτὲ νὰ ἀποκτήσει.
  4ον Καλά, ἀπαντᾶτε χωρὶς νὰ διαβάσετε ; Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι οἱ δυσαρεστημένοι μὲ τὴν Ὀθωμανικὴ διοίκηση συνέστησαν κράτος ἴδιο καὶ χειρότερο. Ἂν ἦταν γνησίως δυσαρεστημένοι, δέν θὰ προσπαθοῦσαν γιὰ κάτι καλύτερο ;
  3ον Ναί, κατέφευγαν ἐκεῖ διότι ἐδῶ πέθαιναν τῆς πείνας. Ὁ πατέρας τοῦ Ἀνδρέα Συγγροῦ, Χιώτης γιατρὸς, ποὺ εἶχε ζήσει τὴν καταστροφή, ἔφυγε ἀπὸ τὴν Σύρο γιὰ τὴν Πόλη. «Καλύτερα» ἔλεγε «νὰ μέ σφάξουν οἱ Τοῦρκοι χορτᾶτο, παρὰ νὰ πεθάνω τῆς πείνας στὴν Ἑλλάδα». Αὐτὰ ἦταν τὰ χάλια μας.
  2ον Μπορεῖτε νὰ ἐπιμένετε. Ἀφοῦ ἀρνεῖσθε νὰ μελετήσετε τὸ σχετικὸ συγκεντρωτικὸ ἀφιέρωμα τοῦ Ἀντιβάρου, καὶ νὰ τὸ άντικρούσετε, θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ ἐμπιστευθῶ τὶς ἐπώνυμες καὶ δημοσιευμένες ἐπιστημονικὲς μελέτες ἐπὶ τοῦ θέματος.
  1ον Σᾶς ἀναγνωρίζω τὸ ἐλαφρυντικὸ τῆς συγχύσεως. Εἶναι ὑπηρεσία στὸ ἔθνος νὰ τὸ ἐξωθεῖς σὲ ἀγῶνα ἄνισο ; Ἀπὸ πότε ἡ ἀπερισκεψία εἶναι πατριωτισμός ; Ὁ Κουμουνδοῦρος διπλασίασε τὴν Ἑλλάδα τὸ 1878 χωρὶς ν`ἀνοίξει μύτη, ὑπακούοντας στὶς «φιλικὲς» συστάσεις τῆς Ἀγγλίας. Ἔπρεπε, λέτε, νὰ κάνει ὑποχρεωτικῶς πόλεμο σὲ συμμαχία μὲ τοὺς Ρώσσους γιὰ νὰ μὴν τὸν κακοχαρακτηρίσετε ὡς βολεμένο καὶ ξενόδουλο ; Ἢ νὰ σταθμίσει ψύχραιμα τὴν κατάσταση καὶ νὰ παίξει τὸ Ἀγγλικὸ χαρτί; Ἂν εἶχε παρασυρθεῖ ἀπὸ τοὺς ζητωπολέμους, θὰ εἴχαμε πάθει ὅ,τι πάθαμε τὸ 1854 καὶ τὸ 1897. Ἔχει τεράστια διαφορὰ νὰ ‘πεῖς «Ὄχι» στὸν ἐχθρὸ ποὺ θὰ ἔρθει στὴν πόρτα σου ἀπὸ τὸ νὰ ‘πᾶς γυρεύοντας στὴν δική του. Εἰδικὰ γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἐπὶ Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἡ διπλῆ ὐποχρέωση ὐπακοῆς σὲ Σουλτάνο καὶ Πατριάρχη σήμαινε στὴν πράξη ἐλευθερία περισσότερη ἀπ’ ὅτι στὶς περισσότερες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Δὲν ἀποκλείεται ἡ σημερινή μας ἀνυπακοὴ σὲ νόμους νὰ ἔχει τὴν ρίζα της στὴν ἐποχὴ αὐτὴ τῆς ἀσυδοσίας.

  ΥΓ Πότε πήγατε σχολεῖο ; Ρωτῶ διότι ἐπιμένετε νὰ γράφετε τὸ δεύτερο πρόσωπο τοῦ πληθυντικοῦ μέ «αι», ἐνῶ γράφεται μὲ «ε». Ἐσεῖς γράφετε, αὐτὸ γράφεται …

 23. Κυριε Γεωργανα

  επαναλαμβανω. Οι ανεπαρκειες του καθενος δεν μπορουν να γενικευονται ως μπουσουλας για τους αλλους, ειδικα οταν ειναι ενδεδυμενες υπο το πρισμα ενος κακως εννοουμενου ρεαλισμου. Μπορει εσεις να αισθανεστε ανετα με καποιον Εφεντη η καποιον γκαουλαιτερ και ενδεχομενως να συνεργαζοσασταν αυτο δεν σημαινει οτι αυτοκτονικα ολοκληρος ο πληθυσμος θα αγοραζε το χαπατο. Ειδικα δε αν δεν μπορειτε να αντιληφθειτε πως το αιτημα του εθνικου κρατους συνοδευτηκε παντα με το αιτημα της προσωπικης-συλλογικης ελευθεριας (και οχι του καρμποναρισμου) απεναντι σε κατακτητες που δεν ετρεφαν και τα φιλικοτερα αισθηματα για τον πληθυσμο, θεωρω πως η συζητηση παυει να εχει τουλαχιστον ενα βασικο πεδιο αναφορας. Αρνειστε το αιτημα της συλλογικης ελευθεριας του Ελληνικου εθνους, που ως αποψη ειναι αποψη υποταγης. Οσο και να μασκαρευτει με ρεαλισμο κρυβει εσωτερους αταβισμους δειλιας η/και υπολογισμου. Η θεωρια βεβαια του ελεγχομενου περιβαλλοντος ωστε ως λαος να βγαλουμε το καλυτερο μας θυμιζει το επιχειρημα της ευνουχισμενης γατας. Μακαρια και παχια. Καλοζωισμενη και μακροζωη αλλα με χαμενη την μεγιστη απολαυση της ζωης. Συλλογικο ευνουχισμο οπως προτεινετε δεν προκειται να διαπραξουμε κυριως γιατι ως μοντερνοι ανθρωποι, δυτικοι και κοσμοπολιτες προτιμουμε να αναλμβανουμε ευθυνες, να αγωνιζομαστε να κανουμε την ζωη μας και το κρατος μας καλυτερο, παρα σαν παρακμιακοι ανατολιτες να περιμενουμε τον παιδονομο.

 24. Μήπως εἶναι ἔνδειξη ἀγάπης πρὸς τὴν ἐλευθερία τὸ νὰ πουλᾶνε τὴν ψῆφό τους ἐκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες συμπολίτες μας μὲ ἀντάλλαγμα ἀργομισθία ; Καὶ οἱ ὑπόλοιποι νὰ φοροδιαφεύγουν, νὰ είσφοροδιαφεύγουν καὶ νὰ δωροδοκοῦν. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀνυπότακτος λαός ; Ἐμένα μοῦ φαίνεται αὐτοευνουχισμένος. Καὶ αὐτὰ τὰ συμπτώματα δὲν τὰ παρατηρῶ έγὼ. Οἱ ἴδιοι οἱ Ἕλληνες δίνουν αὐτὲς τὶς άπαντήσεις ὅποτε ἐρωτῶνται. Ἐσεῖς, δηλαδή, πῶς ἐξηγεῖτε τὸ φαινόμενο ;
  ΥΓ Τὸ άτονικὸ σύστημα γραφῆς τὸ χρησιμοποιεῖτε γιὰ νὰ εἶσθε πλησιέστερα στὸ σύστημα γραφῆς τῆς Ἑλληνικῆς ἀρχαιότητος ;

 25. Οχι απλα βαριεμαι να βαζω τονους. Εγω δεν μιλησα περι ανυποτακτου λαου με την φολκλορικη και ανδρεοπαπανδρεικη εννοια. Αναγνωριζω ομως το δικαιωμα της συλλογικης ελευθεριας ενος λαου. Και συλλογικη ελευθερια σημαινει και δικαιωμα στο λαθος, στην εκπορνευση, στον αυτοευνουχισμο και σε οτι αλλο νομιζει κανεις. Αν θα διορθωθουμε ως λαος θα ειναι μεσα απο τα λαθη μας και οχι απο παιδονομους σε μουλτι κουλτι αυτοκρατοριες οι οποιες μαλλον εκαναν το ρουσφετι και τον κοτζαμπαση κοινωνικες πρακτικες.

  Τι να κανουμε η ελευθερια εχει και το κοστος του λαθους και οπωσδηποτε η αποτυχια του παπαδρεικου κρατους δεν ειναι δικαιολογια συλλογικης υποταγης στον παιδονομο.
  Και εξακολουθω να πιστευω πως ειναι δικαιολογιες αυτες οι ισοπεδωτικες αντιληψεις του ολοι κλεβουν, ολοι τα παιρνουν, ολοι τα τρωνε. Δεν ξερω για τον κοινωνικο σας κυκλο, εγω δεν εχω περασει ουτε μια μερα σε κλαδικη η σε ΝΟΔΕ.

  Περα απο την Ελλαδα του Next Top Model και των μεσημεριανων υπαρχει και μια αλλη Ελλαδα. Δεν προβαλεται, κακως κακιστα. Χρεος των Ελληνων ειναι να προβληθει, αν δεν θελουν με γεια τους με χαρα τους. Αλλα οχι και πως η λυση ειναι να υποταχθουμε, αυτη ειναι ανατολιτικη μοιρολατρεια.

 26. Ἄ βαριέστε νὰ βάζετε τόνους … Σκεφθεῖτε νὰ σᾶς ζητήσουν νὰ προετοιμάσετε μερικὲς χιλιάδες ἐπιστολὲς σὲ βουλευτές ὅλων τῶν Κοινοβουλίων τῆς Εὐρώπης, σὲ πρέσβεις καὶ ὐπουργοὺς ἐξωτερικῶν, σὲ ἐφημερίδες, ραδιοφωνικοὺς καὶ τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς μὲ τὴν βοήθεια τριῶν,τεσσάρων ἄλλων ἐθελοντῶν καὶ μέ στόχο νὰ ἐνημερώσετε τὴν διεθνὴ κοινὴ γνώμη γιὰ τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας. Τότε νὰ δεῖτε βαρεμάρα ποὺ θὰ σᾶς ἔπιανε !
  Καὶ νὰ μὴν τολμήσει νὰ σᾶς ζητήσει κανένας νὰ πάρετε καὶ ὅπλο καὶ ν` ἀνεβεῖτε στὸ βουνό.
  Αὐτὴν τὴν βαρεμάρα ἐκμεταλλεύθηκε ὁ Παπανδρέου. Κατὰ τὰ ἄλλα εἶσθε ἐναντίον του, ἀλλὰ στὴν βαρεμάρα μαζί του. Αὐτὴν τὴν βαρεμάρα ἔχουν καὶ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες, πλὴν ἐλαχίστων. Γιὰ νὰ σταθοῦν οἱ ἀντίπαλοι τοῦ Παπανδρέου ἔγιναν χειρότεροι ἀπ` αὐτόν.
  Τὸν πατριωτισμὸ δὲν τὸν ἔχουμε «εἰς τὴν ἄκραν τῆς γλώσσης ἢ εἰς τὴν ἀκωκὴν τῆς γραφῖδος ὰλλ’ εἰς τὰ ἐνδόμυχα αὑτά τῆς ψυχῆς».

 27. Προτιμω να βαριεμαι να βαζω τονους απο το να ονειρευομαι την Ελλαδα, Οθωμανικη επαρχια. Θεμα προτεραιοτητων.

 28. Μὲ τὴν βαρεμάρα στοὺς τόνους καί, κυρίως, σὲ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα τὴν κάναμε μιὰ φορὰ Ὀθωμανικὴ ἐπαρχία καὶ πᾶμε νὰ τὴν ξανακάνουμε. Φαντάζομαι συμφωνοῦμε ὅτι ὅποιος ἔχει στὴν ψυχή του τὴν βαρεμάρα εἶναι ἤδη Ὀθωμανός. Δὲν νομίζω ὅτι εἶναι λογικῶς συνεπὲς τὸ νὰ ἐπικρίνει κιόλας ὅσους δουλεύουν.

 29. Εχετε μια προφανη ελλειψη της αισθησης των αναλογιων. Να υποθεσω πως μια ακομα ενδειξη της αφελειας των ραγιαδων να ξεσηκωθουν θα ηταν η ανορθογραφια του στρατηγου Μακρυγιαννη και τα “γαλλικα” του γιου της καλογριας Καραισκακη. Αν και παραπανω υπερεκεθειασατε εσεις ο εργασιομανης την Οθωμανικη αυτοκρατορια, τωρα με λογικη ασυνεπεια την βγαζετε καπως ακυρη χαρακτηριζοντας τους Οθωμανους τεμπεληδες. Τελικα μηπως να γινουμε Γερμανικη επαρχια? Οι Γερμανοι ειναι φιλοι μας?

 30. “Δὲν νομίζω ὅτι εἶναι λογικῶς συνεπὲς τὸ νὰ ἐπικρίνει κιόλας ὅσους δουλεύουν.”

  Εξαρτάται από το τι δουλειά κάνουν. Είναι “δουλειά” το να γράφει κανείς από το πρωί ως το βράδυ στο Αντίβαρο και αλλού; Αυτή η “δουλειά” έχει γίνει πολύ της μόδας τελευταίως εν Ελλάδι, όπου κάποιοι, αρθρογραφώντας ή σχολιάζοντας σε ιστολόγια και fora ολημέρα, νομίζουν ότι βοηθούν στην προκοπή του τόπου.

  Αν γράφαμε λιγότερο και εργαζόμαστε περισσότερο, ίσως κάτι να μπορούσε να αλλάξει σ’ αυτόν τον ρημαδιασμένο τόπο.

 31. ΚΥΡΙΕ ΜΑΥΡΙΔΗ ,
  ΕΑΝ ΕΣΥ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΡΩΜΙΟΣ , ΔΗΛΑΔΗ ΥΠΟΔΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ,
  ΜΕ ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΣΟΥ.ΕΓΩ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ.
  ΡΩΜΙΟΥΣ ΕΛΕΓΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΧΕ ΣΑΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ
  ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ.
  ΤΟ ΠΑΠΑΔΑΡΙΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΕΙΧΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΙΧΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ,
  ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΛΑΣ, ΕΛΛΗΝΑΣ.
  ΤΩΡΑ ΕΑΝ ΕΣΥ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΡΩΜΑΝΙΑ ΕΝΟΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ …ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ…

 32. @Ανώνυμος
  Συμφωνῶ, ἀλλὰ πρῶτα κοιτᾶμε νὰ δουλεύουμε ἐμεῖς καὶ μετὰ τὸ τὶ κάνουν οἱ ἄλλοι. Τὸ νὰ καταγγέλουμε ἄλλους, γιὰ παράδειγμα, καλυμμένοι καὶ μὲ τὴν κουκούλα τῆς ἀνωνυμίας, μου φαίνεται ἀπεχθέστερο καὶ ἀπὸ τὸ νὰ γράφει κανείς. Στὸ τέλος, τέλος, ὅποιος νομίζει ὂτι ἐνοχλεῖται ἢ βλάπτεται άπ` αὐτὰ ποὺ διαβάζει, μπορεῖ νὰ τὰ ἀγνοεῖ.

 33. @Ανώνυμος-Κωστας Χαρτοματζιδης
  Ἀφοῦ συγκαταριθμεῖτε ἑαυτὸν μὲ τὸν Μακρυγιάννη καὶ τὸν Καραισκάκη, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ καταδέχεσθε νὰ συνομιλεῖτε μὲ τὸν πολὺ κόσμο. Ἀπὸ σεβασμὸ καὶ μόνον γιὰ τὸ μεγαλεῖο σας, παύω ἐδῶ κάθε περαιτέρω σχολιασμὸ τῶν βαθυνουστάτων παρατηρήσεών σας. Ἡ λογική συνέπεια, φυσικά, δὲν δεσμεύει τοὺς ἥρωες σὰν τὴν ἀφεντιά σας, ὁπότε τί συζήτησις μπορεῖ νὰ γίνει ;

 34. Κυριε Γεωργανα

  αν και ουδεποτε ειπα πως συγκαταλεγω την ταπεινοτητα μου με τον Καραισκαη η/και τον Μακρυγιαννη, διαολε ενας απλος οικονομολογος ειμαι, αφηνω εσας που δεν ξημεριβραδιαζεστε μεθ εμου στο αντιβαρο να αντιλαμβανεστε τον ρασιοναλισμο οπως θελετε. Η ξεφτυλα, η δειλια και οτιδηποτε αλλο μπορει να φανταστει ο νους του ανθρωπου μπορουν να βαφτιστουν οπως θελουν. Ανεκαθεν βαφτιζονταν ως λογικη. Χαιρετισμους στον Νενεκο.

 35. @Ανώνυμος-Κωστας Χαρτοματζιδης
  Τζάμπα πατριῶτες ἔχουμε ἀφθόνους. Νὰ στρωθοῦμε νὰ μελετήσουμε δὲν θέλουμε, ἀλλὰ ξέρουμε νὰ ἐπικρίνουμε ὅσους μελετοῦν. Καὶ θέλουμε νὰ τοὺς βροῦμε κι ἄλλη δουλειά, ὥστε νὰ μὴν μᾶς ἐνοχλοῦν μὲ τὸ νὰ δημοσιοποιοῦν τυχὸν εὑρήματά τους.
  Εἶναι καὶ περήφανοι οἱ τζάμπα πατριώτες γι’ αὐτὸ ποὺ κάνουν, τὸσο ποὺ ντρέπονται νὰ γράψουν καὶ τ` ὄνομά τους.

 36. 1)Σαφεστατα και υπαρχοτν τζαμπα πατριωτες.
  2)Οπως και σαφεστατα προσκυνημενοι.
  3)Η πρεμουρα του ονοματος μαλλον ειναι πρεμουρα καποιων δικομανων που ψαχνονται για δικες. Ειναι ενα απο τα πρωτα θεωρηματα του διαδικτυου. Επειδη εγω δεν εχω τον χρονο να παραταω την δουλεια μου για καποιους που μπορει να προσβληθουν χρησιμοποιω ψευδωνυμο. Αλλωστε ποιος ξερει οτι ο Γεωργιος Ιακ, Γεωργανας δεν ειναι στην πραγματικοτητα ενας Γιαννης Ιωαννου η μια Μαρια Κωνσταντινιδου? Εκτος και αν ειστε φιρμα του διαδικτυου και θα επρεπε να ειμαστε υποχρεωμενοι να σας γνωριζουμε.
  4)Αφηστε την μελετη, δεν ειστε δα και ο μοναδικος που μελετατε, ω παντογνωστα κυριε Γεωργανα. Το διδακτορικα σας σε ποιο τομεα ηταν, γιατι μπορω να σας πω εγω σε ποιον ειναι το δικο μου?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *