18 Οκτωβρίου 2010, 22:34 EEST
SigmaLive
Κερδήθηκε η πρώτη μάχη σε επίπεδο Επιτροπής Νομικών του Ευρωκοινοβουλίου στο θέμα του κανονισμού για το απευθείας εμπόριο.
 Η Επιτροπή Νομικών υιοθέτησε την πρόταση του επί του θέματος εισηγητή Κουρτ Λέχνερ με ψήφους 18 υπέρ, 5 εναντίον και μια αποχή. Συμφωνά με την εισήγηση του, το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αναρμόδιο για να επιληφθεί του ζητήματος του κανονισμού για το απευθείας εμπόριο.
Ως εκ τούτου τόνισε, το θέμα θα πρέπει να παραμείνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπου η απόφαση θα ληφθεί με ομοφωνία.
Ο κύριος Λέχνερ υποστήριξε ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί η νομική γνωμάτευση εκ του περιεχόμενου της οποίας τονίζεται ότι η νομική βάση του κανονισμού όπως την εισηγείται η Επιτροπή είναι ακατάλληλη, διότι τα κατεχόμενα δεν συνιστούν τρίτη υπό ένταξη οντότητα ή κράτος.
Η Κυπριακή δημοκρατία πρόσθεσε εντάχθηκε ολόκληρη στη ΕΕ. Συνεπώς επισήμανε, η νομική βάση του κανονισμού είναι το πρωτόκολλο 10. Της τελικής απόφασης προηγήθηκε μια άλλη ψηφοφορία καθότι Σοσιαλιστές και Φιλελεύθεροι ευρωβουλευτές ήγειραν θέμα αναβολής της ψηφοφορίας επειδή όπως ισχυριστήκαν δεν είχαν χρόνο για να διαβάσουν την γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας.
Το θέμα της αναβολής ετέθη σε ψηφοφορία. 13 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της ψηφοφορίας και 9 υπέρ της αναβολής.
Αυτή είναι η πρώτη μάχη την οποία κερδίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο καθότι η τελική απόφαση για την τύχη του κανονισμού  θα ληφθεί αργότερα σε επίπεδο της διάσκεψης των Προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 


http://sigmalive.com/node/316983

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *