Το ρωσο-ιταλικό έργο του South Stream
αναμένεται να αναβαθμιστεί με την είσοδο στην κοινοπραξία Γάλλων και Γερμανών.Η
Γκαζπρόμ, διά του γενικού της διευθυντή, Αλεξέι Μίλερ, ανακοίνωσε πως επίκειται
η υπογραφή νέας συμφωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων στο σχέδιο του αγωγού
μεταφοράς φυσικού αερίου του South Stream, μέλος του οποίου είναι (για την ώρα)
και η Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως έχει αναφέρει
και ο γενικός διευθυντής του South Stream AG, Μαρσέλ Κράμερ, οι συμμετέχοντες
του σχεδίου αναμένεται να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις για την τελική
επενδυτική πρόταση στο τέλος του 2012. Μέσα στα συγκεκριμένα πλαίσια η εκπόνηση
της τεχνο-οικονομικής μελέτης για την κατασκευή το αγωγού θα έχει ολοκληρωθεί
τον Σεπτέμβριο του 2011.

Το σημαντικό σημείο των όλων εξελίξεων
στο πρόγραμμα κατασκευής του εν λόγω αγωγού έχει να κάνει με το γεγονός πως
τόσο η ρωσική Γκαζπρόμ όσο και η ιταλική ΕΝΙ, οι οποίες διαθέτουν από 50% της κοινοπραξίας
βρίσκονται σε συνομιλίες για την εισδοχή στο εταιρικό σχήμα και της γαλλικής
ΕDF, η οποία αναμένεται να συμμετάσχει με το αξιόλογο ποσοστό του 10%. Εκτός
όμως της γαλλικής συμμετοχής, μερίδιο αναμένεται να λάβουν και οι γερμανοί αφού
η Wintershall, μία θυγατρική της ΒASF θα αποκτήσει το 15% των μετοχών. Ας
σημειωθεί πως το 25% προς παραχώρηση στους Γάλλους και στους Γερμανούς θα
προέλθει από την μείωση του μεριδίου της ιταλικής ΕΝΙ, το τελικό ποσοστό της
οποίας αναμένεται να ανέλθει στο 25%. Σύμφωνα με το υπάρχον χρονοδιάγραμμα οι
νέοι εταίροι θα εισέλθουν στην κοινοπραξία περί τα τέλη του 2011.

Για την χωρίς εμπόδια υλοποίηση του εν
λόγω σχεδίου κομβικό σημείο έχει η Βουλγαρία η οποία αναμένεται να λειτουργήσει
ως «κόμβος» αφού η μία διακλάδωση του South Stream θα φεύγει για την κεντρική
Ευρώπη μέσω Σερβίας και ο νότιος κλάδος, μέσω της χώρας μας, θα κατευθυνθεί
στην Ιταλία.

Υπενθυμίζεται πως η στάση της Σόφιας
στο σχέδιο του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη αποτελεί και τον
κύριο λόγο για την εμπλοκή του έργου σε σημείο που να είναι πολύ πιθανή η
ματαίωσή του. Αναφορικά με τον South Stream, η Βουλγαρία ακολουθεί μία πολύ πιο
εφεκτική στάση και δεν φαίνεται να προβάλλει εμπόδια για την υλοποίησή του.

Η Bulgargaz, μία θυγατρική της Bulgarian
Energy Holding, και η Γκαζπρόμ έχουν υπογράψει έναν «οδικό χάρτη» για την
κατασκευή του έργου ήδη από τον Ιούλιο του 2010, ενώ τον Νοέμβριο του ίδιου
έτους υπέγραψαν και την συμφωνία δημιουργίας της κοινοπραξίας η οποία θα
διαχειρίζεται το έργο στο βουλγαρικό έδαφος, με ποσοστό 50% ο καθένας.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο αγωγός
South Stream και όχι ο Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη είναι αυτός που έχει την
μεγαλύτερη γεωπολιτική και γεωοικονομική σημασία με αποτέλεσμα κάθε προσπάθεια
εμπλοκής του έργου να αποτελεί για την Μόσχα «αιτία πολέμου», με ότι αυτό
συνεπάγεται για την ισορροπία στην περιοχή.

http://www.defence-point.gr/news/?p=11080

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *