Διάλεξη με θέμα “Ο απαράδεκτος επεκτατισμός του νεοθωμανισμού και η ανάγκη για μια συνδυασμένη και άμεση αντίδραση σ’ αυτόν” στις 31 Οκτωβρίου 2011 στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία, έπειτα από πρόσκληση του Διεθνούς Συνδέσμου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Κύπρου) και του Κυπριακού Κέντρου Μελετών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *