Κείμενα: Μνημόνιο 1 [Μαΐου 2010] και Νέα Δανειακή Σύμβαση – Μνημόνιο 2 [Φεβρουαρίου 2012]

Διαβάστε τα κείμενα του Μνημονίου του Μαΐου 2010 και Φεβουαρίου 2012 στα ελληνικά και στα αγγλικά

 

 

mnhmonio2012-gre.pdf 505.9 KB
mnhmonio2012-eng.pdf 444.9 KB
mnhmonio2010-gre.pdf 1.2 MB

 

(14098) αναγνώσεις

4 comments

  1. Δὲν πρόκειται γιὰ τὰ τελικὰ κείμενα, ἀλλὰ τὰ εὐρέως διαδοθέντα τῆς 9ης Φεβρουαρίου 2012. Λείπουν οἱ ρυθμίσεις γιὰ τὰ περίφημα 325 ἑκατομμύρια τῶν περικοπῶν, οἱ ὁποῖες προσετέθησαν, ὑποτίθεται, ἀρκετὰ ἀργότερα. Οἱ τελικὲς ρυθμίσεις θὰ ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ τὴν Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012, ὀπότε θὰ ἔχουν ψηφισθεῖ καὶ οἱ κυριώτεροι ἐφαρμοστικοὶ νόμοι ἀπὸ τὴν Βουλή. Πάντως, τὴν στιγμὴ αὐτή, ὁ ἱστοτόπος τῆς Βουλῆς δὲν λειτουργεῖ. Κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ βρίσκονται ἐκεῖ ὅλα τὰ κείμενα.

  2. Ἀγαπητὲ Α.Σ., πίσω ἀπὸ τὰ μνημόνια ὑπάρχει ἡ Σύμβαση Δανειακῆς Διευκόλυνσης.

    Μπορεῖς νὰ τὴν βρεῖς;

    Στὸν κ. Κασιμάτη τὴν ἔδωσαν μὲ τὰ χίλια ζόρια… (μπορεῖς νὰ βρεῖς στοιχεῖα στὸ διαδίκτυο καὶ συγκεκριμένα στὸ youtube, γιὰ αὐτὴ τὴν περιπέτεια, καθῶς καὶ γιὰ τὴν ὑπαγωγὴ στὸ ἀγγλικὸ Δίκαιο).

  3. Ὁ πιθανώτερος λόγος ποὺ δὲν βρίσκουμε ἀκόμη τὰ κείμενα σὲ τελικὴ μορφὴ εἶναι διότι κανένας στὸ δημόσιο δὲν στρώνεται νὰ τὰ ἐπιμεληθεῖ καί, φυσικά, δὲν θέλει νὰ βάλει τὴν ὑπογραφή του γιὰ νὰ δοθοῦν στὴν δημοσιότητα ὡς ἔχουν, χωρὶς, δηλαδή, τὴν συνήθη πρὸ τῆς δημοσιεύσεως ἐπιμέλεια (στὰ Γαλλικὰ λέγεται ultime toilettage des textes). Πολύ λογικό, ὅταν ὑπάρχει αὐτὸς ὁ ὀρυμαγδὸς γιὰ προδότες, μειοδότες, ξεπούλημα, παρανομία καὶ λοιπά. Πρέπει νὰ ἐπιλέξουμε ἅν θέλουμε ἥρεμη συζήτηση γιὰ θέμα μεγίστης σπουδαιότητος ἢ θελουμε μεγαλοστομίες καὶ συναισθηματισμούς.
    Σὲ κάθε περίπτωση, τὰ αὐθεντικὰ κείμενα εἶναι πιθανώτερο νὰ τὰ βρεῖ κανεὶς σὲ ἱστοτόπους κοινοβουλίων ἄλλων χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἥ διεθνῶν ὀργανισμῶν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *