Εικόνες του Ελληνισμού: Ιστορικά Διλήμματα και Προσανατολισμοί

Kώστας Κουτσουρέλης

[…Εικόνες του ελληνισμού στη γραμματεία μας θα βρούμε πολλές. Όλες μαζί συγκροτούν μια μακρά σειρά αυτοπροσωπογραφιών όπου αντικατοπτρίζεται η εξέλιξη της εθνικής μας αυτοκατανόησής στη διάρκεια των αιώνων. Καθεμιά τους ξεχωριστά φέρει διπλή σφραγίδα: της συλλογικής συγκυρίας που την εκκόλαψε και της ατομικής ευαισθησίας που της προσέδωσε συγκεκριμένη μορφή…]
Βερολίνο, 12 Ιουνίου
Διεθνές Συνέδριο
Αντανακλάσεις Ταυτότητας: η ελληνική ταυτότητα ως φιλοσοφικό πρόβλημα —
από το ‘Βυζάντιο’ μέχρι την Ελλάδα της Κρίσης
Τρίτη Συνεδρία, Συντονιστής: Γεώργιος Αραμπατζής
Βερολίνο 12 Ιουνίου, Διεθνές Συνέδριο, Αντανακλάσεις Ταυτότητας: η ελληνική ταυτότητα ως φιλοσοφικό πρόβλημα, από το ‘Βυζάντιο’ μέχρι την Ελλάδα της Κρίσης, τρίτη Συνεδρία, Συντονιστής: Γεώργιος Αραμπατζής

Αντίφωνο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *