Σχολικό βιβλίο Ιστορίας ΣΤ’ Δημοτικού

«Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό…»

Αφιέρωμα στο σχολικό εγχειρίδιο
Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού

[Το ίδιο αφιέρωμα στο παλιό Αντίβαρο]

βιβλίο Ιστορίας ΣΤ' Δημοτικού
βιβλίο Ιστορίας ΣΤ’ Δημοτικού

—> Πλήρης ανασκόπηση των αντιδράσεων για το βιβλίο Ιστορίας της Στ Δημοτικού

 

Απόσυρση – Σεπτέμβριος 2007

Περιεχόμενα

Επικαιρότητα και νέα άρθρα για το βιβλίο Ιστορίας από τον τύπο

  Διαβάστε ολόκληρο το βιβλίο
(για να βγάλετε και μόνοι σας τα συμπεράσματά σας)

υπογράψτε για την απόσυρση του βιβλίου!

Κείμενα χωρισμένα στις εξής κατηγορίες

  • Ανακοινώσεις, ψηφίσματα
  • Κείμενα ορόσημο
  • Περί αναθεώρησης της Ιστορίας
  • Το βιβλίο ως ιδεολογικό όχημα
  • Κριτική επί του περιεχομένου
  • Κριτική επί της παιδαγωγικής
  • Θεσμικά ζητήματα
  • Περί των υπερασπιστών του βιβλίου
  • Ερωτήσεις στο κοινοβούλιο (με χρονολογική σειρά)
  • Αρθγογραφία στον τύπο

υπογράψτε για την απόσυρση του βιβλίου!

Δράση!

υπογράψτε για την απόσυρση του βιβλίου!

Άρθρα στο Αντίβαρο

Ανακοινώσεις, ψηφίσματα

υπογράψτε για την απόσυρση του βιβλίου!

Κείμενα ορόσημο

υπογράψτε για την απόσυρση του βιβλίου!

Περί αναθεώρησης της Ιστορίας

 

(8626) αναγνώσεις

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *